คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 10

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 10

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 10 จัดงานสานเสวนาหัวข้อ “ป่าตองเมืองท่องเที่ยวสันติสุขอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรม Phuket Grace Hotel Patong วันที่ 17 ธันวาคม 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประเด็นปัญหาและผลกระทบในการพัฒนาป่าตอง จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างสันติสุขและยั่งยืน และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาที่นำไปสู่การพัฒนาให้ป่าตองเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างสันติสุขและยั่งยืน https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_0268-2.jpg โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายศุภชัย  หวานดี  ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 จ.ภูเก็ต  พรรคพลังประชารัฐ , นายสุธี ศิริอนันต์ ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ, นายพูนศักดิ์ นาคเสนา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองป่าตอง, นายธวัช ธรรมดี ตัวแทนชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยในป่าตอง , นายราชินทร์ ทองมากกุล ตัวแทนผู้ประกอบการ แล ดำเนินรายการ

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_0267-1.jpg โดย คุณณาตยา แวววีรคุปต์  จาก Thai PBS และได้รับเกียรติจาก ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรจน์ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานในวันนี้ https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_0265-2.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_0266-2.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_0270-2.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_0271-3.jpg

 

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด