คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ภูเก็ต สมาร์ต เช็คอิน ลงทะเบียนเข้าและออกนอกพื้นที่

526
Yuva Kanta
Yuva Kanta
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Yuva Kanta
แจ้งตรวจสอบ
ภูเก็ต สมาร์ต เช็คอิน ลงทะเบียนเข้าและออกนอกพื้นที่

จังหวัดภูเก็ตในวันนี้ยังคงอยู่ในสภาวะล็อคดาวน์ ซึ่งในการเดินทางเข้าหรือออกจากจังหวัดจะอนุญาตให้ผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตล่วงหน้าเท่านั้น การเดินทางเข้า-ออกจังหวัดในขณะนี้สามารถทำได้โดยทางเดียวคือทางรถยนต์ที่ด่านตรวจจังหวัดภูเก็ต หรือด่านท่าฉัตรชัย ซึ่งได้มีการจัดตั้งจุดคัดกรองที่เรียกว่า โครงการ Phuket Smart Check Point เพื่อคัดกรองผู้ที่จะเข้าหรือออกจากจังหวัดภูเก็ต โดยประชาชนสามารถลงทะเบียน Phuket Smart Check In ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ภูเก็ตในลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้เดินทางเข้าและออกได้ ในการละทะเบียนขณะนี้แยกออกเป็น 2 กรณี คือ

ลงทะเบียนกรณีที่ 1 ผู้ที่ต้องการเดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เช่นเพื่อกลับภูมิลำเนา ต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางข้ามจังหวัดที่มีฝ่ายปกครองและสาธารณสุขเซ็นต์รับรอง เนื่องจากต้องนำไปแสดงให้จังหวัดปลายทางที่ต้องการเดินทางไปรวมทั้งด่านตรวจในจังหวัดที่เดินทางผ่าน ผู้ที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนา ควรตรวจสอบกับจังหวัดปลายทางถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ด้วย

Advertisement

Advertisement

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ลงทะเบียนใน เว็บไซต์ www.phuket.go.th/FIT-to-Travel โดยกรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน และข้อมูลต่าง ๆ ในแบบฟอร์มเพื่อขอหนังสือรับรอง และให้พิมพ์หนังสือรับรองออกมาทุกหน้า

ลงทะเบียน2. ลงทะเบียนในเว็บ https://phuketsmartcheckin.glideapp.io / เพื่อจองคิวออกจากจังหวัดภูเก็ต โดยเลือกวันและเวลาที่ต้องการ หลังจากนั้นให้กรอกแบบฟอร์ม และอัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรงที่เห็นหน้าชัดเจน

ลงทะเบียนออกเราสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตเดินทางออกนอกเขตจังหวัดภูเก็ต เพื่อกลับภูมิลำเนาได้ทางเว็บไซต์ https://www.phuket.go.th ตั้งแต่ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป และในวันที่เราจะเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ตให้เตรียมเอกสารให้พร้อมและไปถึงด่านตรวจก่อนเวลาที่ได้รับอนุญาต

Advertisement

Advertisement

ตรวจสอบกรณีที่ 2 ผู้ที่ต้องการจะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต โดยจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีเหตุผลที่จำเป็นเท่านั้น เช่น

  • มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดภูเก็ต
  • ประกอบอาชีพในจังหวัดภูเก็ต
  • ญาติป่วยหนัก
  • ญาติเสียชีวิต
  • มีผู้ที่อยู่ในการอุปการะอยู่ในจังหวัดภูเก็ต เช่น บุตร, บิดา, มารดา เป็นต้น
  • ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ส่งต่อเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
  • มีนัดหมายกับแพทย์ ในจังหวัดภูเก็ต
  • ได้รับหมายเรียกจากศาล หรือพนักงานสอบสวน
  • เหตุผลอื่นๆ

โดยให้ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ https://phuketsmartcheckin.glideapp.io/ หลังจากลงทะเบียนแล้วให้ตรวจสอบสถานะได้ภายในเวลา 20.00 น. ของวันที่ลงทะเบียน ในวันที่เดินทางเมื่อมาถึงที่ด่านตรวจ ให้แสดง QR Code เพื่อให้เจ้าหน้าที่สแกนบันทึกเวลาการผ่านด่าน และไปที่จุดคัดกรองของสาธารณสุขที่อยู่ในบริเวณด่านตรวจ

Advertisement

Advertisement

ลงทะเบียนรายชื่อของผู้ที่ผ่านด่านเข้ามาในจังหวัดจะถูกส่งให้สาธารณสุขจังหวัด เพื่อคัดกรองต่อไปหรืออาจมีเรียกให้มาทำการกักตัว 14 วัน

ลงทะเบียนในแต่ละวันมีผู้ลงทะเบียนขอเข้าและออกจากจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการดีที่จังหวัดภูเก็ตนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ความสะดวกและลดขั้นตอนสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าและออกจากจังหวัด โดยมีทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตทางเครื่องบินและทางเรือด้วย 

ลงทะเบียนภาพประกอบทั้งหมดโดยผู้เขียน

#จังหวัดภูเก็ต

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด