คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ทต.ไร่ใหม่จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ทต.ไร่ใหม่จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

 

ประจวบคีรีขันธ์ -เทศบาลตำบลไร่เก่าจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562   # 77 ข่าวเด็ดประจวบคีรีขันธ์ ( ภาพ/ข่าว  ฐิติชญา  แสงสว่าง) 

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_6554-1-1024x683.jpg

วันที่  19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลไร่ใหม่  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ว่าที่ร้อยตรีดนัย  ปาน้อยนนท์   นายกเทศมนตรีตำบลไร่ใหม่  เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ครูโรงเรียนใสวังกัดเทศบาลตำบลไร่ใหม่  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ประธานชุมชน  และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธี

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_6880-1024x683.jpg

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รัฐบาลโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เชิญชวนให้ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้ ต่อมากระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25×11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_6606-2-1024x683.jpg

โดยผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดได้ร่วมใจกันถวายราชสดุดี   ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ โดยพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ที่เทศบาลไร่ใหม่ได้รับพระราชทานมา จำนวน 2,750  แผ่น  ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชน รับพระราชทานนี้ จะนำไปมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลไร่เก่า  เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด