คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ประชาชน ขึ้นเขาห่มพระสักการะพระบรมสารีริกธาตุ บนเขาช่องกระจก

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ประชาชน ขึ้นเขาห่มพระสักการะพระบรมสารีริกธาตุ บนเขาช่องกระจก

 

  ประจวบคีรีขันธ์- ประชาชน และหน่วยงาน เดินขึ้นเขาช่องกระจกห่มผ้าองค์เจดีย์  ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เสริมสิริมงคลในวันปีใหม่#77ข่าวเด็ดประจวบคีรีขันธ์ (เรื่อง/ภาพ พลไชย ภิรมย์ศรี)

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20200101_091258-1024x576.jpg

วันที่ 1 มกราคม  2563  นายภิรมย์  นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานในพิธี   ขึ้นเขาห่มพระ พาท่อง ช่องกระจก เถลิงศกรับพร ประจำปีพุทธศักราช 2563 พร้อมด้วย  น.อ.ชยศว์  สุวรรณสรรค์  ผู้บังคับการกองบิน 5  น.ส.วิมลพรรณ  พุฒิวัฒนสถาพร  อัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   พร้อมเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีประชาชน และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก  ร่วมกันลงลายมือชื่อบนผ้าเหลืองสีจีวร ที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ ข้างศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   โดยพระราชสุทธิโมลี เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร  เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายธรรมยุต  และคณะสงฆ์  สวดมนต์และให้พรในวันขึ้นปีใหม่  และบิณฑบาตรับข้าวสารอาหารแห้ง  จากพุทธศาสนิกชนที่เข้าแถวทั้งสองฝั่งถนน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20200101_090226-1024x576.jpg

จากนั้น  พระราชสุทธิโมลี  พร้อมด้วยพระสงฆ์และประชาชน  ร่วมกันจับชายผ้าเหลือง  ด้วยการใช้ผ้าจำนวน 4 ม้วนต่อกันได้ความยาว 369  เมตร  ที่มีการลงลายมือชื่อไว้   ตั้งขบวนเดินขึ้นเขาช่องกระจกข้างศาลากลางจังหวัด  ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล  245 เมตร เดินขึ้นบันได 396  ขั้น  ใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมง  แล้วนำผ้าห่มองค์เจดีย์  ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20200101_082847-1024x576.jpg

สำหรับเขาช่องกระจกมีความสำคัญคู่เมืองประจวบคีรีขันธ์  คือ  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน  2501  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนบุษบกในพระเจดีย์  และปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ฐานพระเจดีย์  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวประจวบคีรีขันธ์

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20200101_082424-1024x576.jpg

สำหรับกิจกรรมขึ้นเขาห่มพระ  เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  และปีนี้เป็นครั้งที่  15  เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว  ได้ขึ้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บนยอดเขาช่องกระจก  พร้อมกับสัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของเมืองประจวบคีรีขันธ์  อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการห่มผ้าพระบรมสารีริกธาตุให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20200101_082724-1024x576.jpg
dav

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด