คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ผบ.กกล.สุรสีห์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาช้างป่าละอู

Intrend Creator
Intrend Creator
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ผบ.กกล.สุรสีห์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาช้างป่าละอู

ประจวบคีรีขันธ์ – ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ พร้อมทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ลงพื้นที่ป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รับฟังการแก้ไขปัญหาช้างป่า พร้อมดูแนวรั้วกันช้าง  พร้อมย้ำกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาช้างป่าอำเภอหัวหิน ว่าจะช่วยติดตามปัญหาการให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เคลื่อนย้ายช้างป่าที่มีพฤติกรรมเกเร ทำลายทรัพย์สินชาวบ้านและพืชเกษตร  ออกไปหลังจากผ่านมาแล้วกว่า 3 เดือนยังไม่มีความคืบหน้า พร้อมกันนี้ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุยากจนในพื้นที่ด้วย# 77 ข่าวเด็ดประจวบคีรีขันธ์ (วิมล ทับคง รายงาน)

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191228_104551-1024x768.jpg

วันที่ 28 ธันวาคม 2562   พลตรี ฐกัด หลอดศิริ   ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์   พร้อมด้วย พันเอก วุทธยา  จันหมาด ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ,พันเอกธีรยุทธฑ์ เส้งรอด  รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก พร้อมคณะนายทหาร เดินทางไปศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์ช้างป่าแก่งกระจาน สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าWCS  ประเทศไทย ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเข้ารับฟังข้อมูลปัญหาช้างป่ากับหน่วยงานในพื้นที่ จากนายทองใบ เจริญดง  ผู้ประสานงานสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS ประเทศไทย   และนายสมเจตน์ เจริญทรง ปลัดอาวุโสอำเภอหัวหิน , นางสุนันทา พิมพ์ทองไทย นายก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ,นายวุฒิพงศ์ ศรีช่วย  ผช.หน.อช.แก่งกระจาน ,นายพะยอม พราหมมณีกำนันตำบลห้วยสัตว์ใหญ่  ผู้ใหญ่บ้าน  และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน   ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 145 และ ตำรวจพลร่มค่ายนเรศวร   ตร.สภ.บ้านหนองพลับ ตลอดจนคณะกรรมการแก้ปัญหาช้างป่าอำเภอหัวหิน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191228_114641-1024x768.jpg

โดยตัวแทนคณะกรรมการแก้ไขปัญหาช้างป่าอำเภอหัวหิน กล่าวว่าที่ผ่านมาปัญหาช้างป่าที่ออกมาทำลายทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน ได้รับความเสียหายต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เกิดจากปัญหาช้างทีมีพฤติกรรมก้าวร้าว ที่ชาวบ้านเรียกว่าพลายบุญมี พลายบุญช่วย โดยมีการเสนอให้ทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พิจารณาเคลื่อนย้ายช้างที่ก้าวร้าวและเกเรออกไป  แต่ที่ผ่านมาทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ก็ยังไม่สมารถดำเนินการได้ โดยเป็นห่วงว่าหากยังไม่มีการดำเนินการ จะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191228_120631-1024x768.jpg

อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางคณะกรรมการแก้ไขปัญหาช้างป่าอำเภอหัวหิน ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาช้างป่ากับคน เสนอไปทางจังหวัดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการการเคลื่อนย้ายช้างป่าที่เกเรพลายบุญมี การสร้างแนวรั้วกันช้างกึ่งถาวร การขุดคูกันช้าง และทำถนนลาดตระเวนตามแนวรั้วกันช้าง ตลอดจนการปลูกต้นมะขามเปรี้ยวเพื่อเป็นแนวรั้วธรรมชาติควบคู่กันไป ตลอดจนการสร้างแหล่งอาหาร แหล่งน้ำในป่าด้านใน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191228_120430-1024x768.jpg

หลังจากรับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าแล้ว ทางคณะกรรมการแก้ไขปัญหาช้างป่าอำเภอหัวหิน ได้นำพลตรี ฐกัด หลอดศิริ   ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ และคณะทั้งหมดไปดูแนวรั้วกันช้างกึ่งถาวร ตลอดจนแนวคูกันช้าง และถนนสำหรับลาดตระเวนควบคู่กันไปบริเวณแนวป่ากับพื้นที่ชาวบ้าน บริเวณหุบปลากั้ง   ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางแก้ไขปัญหาช้างกับคน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ

พลตรี ฐกัด หลอดศิริ    ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ กล่าวว่าที่ผ่านมาหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ฝ่ายปกครอง กลุ่มอนุรักษ์ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน    ในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยทหารเฉพาะกิจจงอางศึก และตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจพลร่มได้ร่วมบูรณาการในการแก้ปัญหาต่างๆย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งทราบว่าในส่วนของแนวรั้วขณะนี้ยังมีบางส่วนที่ต้องดำเนินการต่อไป ซึ่งคงต้องรองบประมาณจากภาครัฐ รวมไปถึงการสร้างแล่งน้ำแหล่งอาหาร ในพื้นที่ป่าเพิ่มเติมเช่นกัน คงต้องอาศัยเวลา

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191228_101748-1024x768.jpg

ส่วนกรณีช้างป่าที่เกเรและทำลายทรัพย์สินชาวบ้าน  และพืชสวนที่มีการเสนอให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ห้วยคมกริช องแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นั้นเรื่องนี้ตนเองจะช่วยประสานงานไปยังอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชต่อไป เบื้องต้นทราบว่าต้องรอทีมนักวิชาการและสัตว์แพทย์เข้ามาวางแผนในการที่จะดำเนินการ เพราะต้องมีการยิงยาสลบด้วย

หลังจากนั้นจึงเดินทางไปยังศูนย์โอทอปตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ นำผ้าห่มของกองทัพบกไปมอบให้กับผู้สูงอายุ เด็ก และครอบครัวยากจน จำนวน 40 ผืน เพื่อบรรเทาความหนาวที่เกิดขึ้นในพื้นที่แนวชายแดนที่เริ่มมีอากาศหนาวเย็นลงในช่วงนี้อีกครั้ง ทำให้ผู้ที่ได้รับผ้าห่มคลายหยาวครั้งนี้ต่างรู้สึกอบอุ่น ดีใจที่หน่วยทหารได้ให้ความช่วยเหลือและไม่ทอดทิ้งชาวบ้าน

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191228_095504-1024x768.jpg

พร้อมกันนี้                      พลตรี ฐกัด หลอดศิริ    ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ได้ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนในพื้นที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ และก่อนเดินทางกลับได้มอบของที่ระลึกเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/IMG_20191228_113927-1024x768.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด