คัดลอกลิงค์

ความรู้

“ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี" แหล่งเรียนรู้ดีๆ ที่ไม่ควรพลาด

ปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาว
ปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาว
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาว
แจ้งตรวจสอบ
“ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี" แหล่งเรียนรู้ดีๆ ที่ไม่ควรพลาด

        ถ้าพูดถึงอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เราคงจะนึกถึงหาดทรายชายทะเลที่เงียบสงบ เหมาะสำหรับการพักผ่อน แต่นอกเหนือจากนั้นแล้วที่อำเภอปราณบุรีนี้ ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งป่าชายเลนที่สำคัญอีกที่หนึ่งของประเทศไทยอีกด้วย

"ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี" เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า - คลองคอย ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดิมเป็นพื้นที่สัมปทานนากุ้งในช่วงปี พ.ศ.2524 - 2539 โดยมีความมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนได้อย่างยั่งยืน1

ลักษณะเด่น เส้นทางเดินมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ ต้นโกงกางประวัติศาสตร์ หรือต้นโกงกางใบเล็กจำนวน 2 ต้น ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกที่ศูนย์แห่งนี้ ต้นโกงกางถือเป็นไม้เด่นประจำป่าชายเลน นอกจากนี้ยังมี ต้นไม้สูงและสัตว์นานาชนิด เช่น ปูแสม ปลาตีน ซึ่งบรรยากาศเงียบ สงบ และร่มรื่นมาก บางช่วงจะเป็นทางเดินสะพานไม้ มีต้นโกงกาง ที่มีรากและลำต้นสูงใหญ่ล้อมรอบ ทำให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน และภายในศูนย์ศึกษาเรียนรู้นี้คุณจะได้รับความหลากหลายของบรรยากาศจากธรรมชาติ

Advertisement

Advertisement

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. พื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ และส่วนบริการนักท่องเที่ยว (Visitor Service Zone)

9

  • ภาพโดย ปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาว

2. พื้นที่เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ (Natural Trail Route Zone) ประกอบด้วยศาลาที่ประทับและเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ในระหว่างทางเดินก็จะมีทั้งนก และปลาตีน เรียกได้ว่าธรรมชาติที่นี่สมบูรณ์มาก ใครที่อยากอยากมองเห็นป่าชายเลนแบบทั่วถึง ครอบคลุมทั้งผืนป่า ก็สามารถขึ้นไปบนหอชะครามหรือหอชมวิวได้ และที่นี่ยังมีกิจกรรมล่องเรือท่องสองคลองเชื่อมสองป่าอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

9

6

3. พื้นที่ศึกษาเรียนรู้ ( Education Zone ) 

        มีพื้นที่ศึกษาวิจัย เป็นบริเวณที่มีลักษณะของโครงสร้างทางระบบนิเวศของพืชและสัตว์ที่ใกล้เคียงกับระบบนิเวศ พื้นที่สาธิตและทดลอง เป็นบริเวณแปลงนากุ้งร้างหรือป่าเป็นหย่อมๆ มีศูนย์สาธิตการเผาถ่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และเรือนเพาะชำกล้าไม้ให้ได้ศึกษาหาความรู้

Advertisement

Advertisement

 

ป่าชายเลนถือได้ว่าเป็นแหล่งที่ให้กำเนิดชีวิต เป็นสถานที่ที่เราต้องช่วยกันดูแลรักษา ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรือป่าชายเลน เราต้องเรียนรู้และรู้จักการอยู่กับธรรมชาติเพื่อให้ธรรมชาตินั้นยังคงอยู่กับเราตลอดไป

ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี

ที่ตั้ง : ตำบล ปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ (เปิดให้บริการทุกวัน)

เบอร์โทร : ติดต่อสอบถามได้ที่ 032-632255, 086-6077712

Facebook : www.facebook.com/SirinartCenter

รางวัล : ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย (Thailand tourism Awards 2010) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553

ข้อมูล : เอกสารประกอบการท่องเที่ยว ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด