คัดลอกลิงค์

ความรู้

สร้างบ้านปลา อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

YINGNUI
YINGNUI
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก YINGNUI
แจ้งตรวจสอบ
สร้างบ้านปลา อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

สวัสดีค่าพี่ ๆ น้อง ๆ นักเขียนและนักอ่านทุกท่านบทความนี้ขอพาน้อง ๆ ในพื้นที่หมู่บ้านคั่นกระได ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ มาสร้างบ้านให้ปลาในทะเลเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลซึ่งพื้นที่แห่งนี้ติดกับชายทะเล เพราะฉะนั้นการรวมตัวจัดทำโครงการสร้างบ้านให้น้องปลาหรือการทำซั้งเชือก ( หญ้าทะเลเทียม ) เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อศึกษาและเป็นการปลูกฝังอนุรักษ์ให้กับน้อง ๆ ในพื้นที่โดยโครงการสร้างบ้านให้ปลานี้จัดทำขึ้นร่วมกับผู้ใหญ่ในชุมชนทั้งชาวประมงและคนในพื้นที่ต่างก็นำความรู้มาให้น้อง ๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ เพราะทะเลเป็นเสมือนแหล่งผลิตอาหารประเภทโปรตีนจำนวนมากและด้วยมีประชากรเพิ่มขึ้นทุกวันต่างก็ล้วนต้องการอาหารประเภทโปรตีนจำนวนมากเช่นกัน เป็นเรื่องสำคัญมากในการอนุรักษ์และสร้างบ้านให้ปลาสร้างปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบรรดากุ้ง หอย ปู ปลา หลากหลายชนิดให้มาอยู่รวมกันซึ่งบรรดาสัตว์เหล่านี้ต่างต้องการอาศัยแนวปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งสร้างการกำเนิดใหม่ส่งผลดีต่อระบบสายใยอาหารของสัตว์น้ำบริเวณหน้าเป็นหลัก

Advertisement

Advertisement

หาวัสดุเมื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำซั้งเชือกหรือหรือที่เรียกกันว่าหญ้าทะเลเทียม ( บ้านปลา ) พาน้อง ๆ มาเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างบ้านปลาจะใช้ทางมะพร้าวเพื่อใช้ยึดกับกับกระสอบทรายที่มีน้ำหนักเยอะใช้ถ่วงน้ำในทะเลและผูกกับไม้ที่มีขนาดสูงและยึดติดกับทางมะพร้าวเพื่อให้ทางมะพร้าวยื่นมาเหนื่อระดับผิวน้ำทะเลเพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ว่าตรงนี้คือพื้นที่ที่สร้างบ้านให้ปลา

สร้างบ้าน

โดยใช้ลำต้นของต้นไผ่เป็นโครงสร้างในการสร้างหญ้าทะเลเทียมหรือบ้านปลาลักษณะเดียวกันกับการทำปะการังเทียมแต่ละขั้นตอนในการสร้างมีผู้ใหญ่คอยดูแลความปลอดภัยและเป็นคนจัดทำเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่าง ส่วนน้อง ๆ หนู ๆ คอยช่วยอยู่ข้าง ๆ และเรียนรู้ไปด้วย

Advertisement

Advertisement

เตรียมขนย้าย

จากนั้นเมื่อเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเสร็จสิ้นก็ช่วยกันขนย้ายลงเรือเพื่อออกสู่ทะเลเพื่อวางแนวหญ้าทะเลเทียม บรรดาน้องปลาทั้งหลายก็มีพื้นที่ในการวางไข่ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและชาวประมงก็ไม่ต้องออกสู่ทะเลลึกในการออกหาปลาอีกต่อไป

ขนลงเรือ

เตรียมออกสู่ทะเลเพื่อวางแนวการสร้างหญ้าทะเลเทียมครั้งนี้โดยสร้างบ้านให้ปลาประมาณ 300 กว่าหลังในการเตรียมโยนลงทะเลเพื่อสร้างแหล่งเพาะพันธ์ุปลารวมถึงสัตว์เล็ก ๆ ในทะเล 

วางแนวการสร้างบ้านปลา

และแล้วเป็นอันเสร็จสิ้นภาระกิจในการสร้างบ้านให้น้องปลาในทะเล สังเกตเห็นได้จากทางมะพร้าวที่โผล่ขึ้นมาบนระดับผิวน้ำทะเลเป็นหลัง เรียงรายกันในโซนที่ไปสร้างบ้านให้น้องปลา ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีสัตว์ทะเลเพิ่มขึ้นและเป็นอาหารให้กับผู้คนได้ ทั้งนี้เพื่อให้ชาวประมงมีพื้นที่ในการออกหาปลาได้มากขึ้นโดยการแบ่งโซนอย่างชัดเจนว่าโซนไหนมีปลาที่โตเต็มที่แล้วและโซนไหนที่มีปลาเล็ก ๆ ก็งดการหาปลาบริเวณนั้น ทุกคนทุกฝ่ายต้องช่วยกันรักษาและเป็นที่พึ่งพาต่อกันได้และการสร้างบ้านให้น้องปลาการทำหญ้าทะเลเทียมครั้งนี้ น้อง ๆ หนู ๆ ที่เข้าร่วมต่างก็มีความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นและทุกคนทำด้วยใจรักที่มีต่อธรรมชาติและปกป้องบ้านเกิดเพื่อให้อยู่คู่กับลูกหลานไปอีกนาน...................^^___^^

Advertisement

Advertisement

 

// รูปภาพที่ใช้ประกอบบทความโดยนักเขียนyingnui//

//รูปภาพหน้าปกจาก application canva //

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด