คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ชื่นชมทหารระนอง เปิดค่ายให้เยาวชนเข้าเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ชื่นชมทหารระนอง เปิดค่ายให้เยาวชนเข้าเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

ชื่นชมทหารระนอง เปิดค่ายให้เยาวชนเข้าเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่นชมทหารระนอง เปิดค่ายให้เยาวชนเข้าเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ระนอง-พ.อ.ธานี เกียรติสาร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 (ค่ายรัตนรังสรรค์) บอกว่า ทางกองพันได้รับการประสานจากคณะครูโรงเรียนในพื้นที่ตัวเมืองระนอง ว่าต้องการนำเหล่าบรรดาเด็ก ๆตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับประถม 1-2 มาเรียนรู้ภายในค่ายทหารเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในหลายๆด้าน นอกความรู้นอกห้องเรียน มีนักเรียนรวมจำนวน 170 คน

ชื่นชมทหารระนอง เปิดค่ายให้เยาวชนเข้าเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตนเองจึงได้นำกำลังพลเพื่อให้ความรู้รู้แก่เหล่าบรรดาหนูน้อย โดยการนำเสนอจะเป็นในแบบง่าย อยากให้หนูน้อยได้จดจำแบบง่าย ๆ เน้นเรื่องความสนุกเสริมด้วยศาสตร์พระราชา การใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มจากให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพิเพียง

ชื่นชมทหารระนอง เปิดค่ายให้เยาวชนเข้าเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ให้เหล่าบรรดาหนูน้อยได้เห็นสวนแปลงผัก การเลี้ยงสัตว์ ที่บรรดาเหล่ากำลังพล น้า ๆ ลุง ๆ อาๆ พี่ ๆ กำลังพลที่อยู่ภายในค่ายได้ช่วยกันทำ เพราะสามารถนำสิ่งที่ปลูกมากินภายในค่ายสามารถลดรายจ่าย ที่เหลือก็แจกจ่ายและจำหน่ายบ้างให้กับประชาชนพี่น้องที่อยู่รอบค่าย ก็จะมีรายได้เสริมให้กับกำลังพลภายในค่าย จากนั้นก็พาหนูน้อมชมยานพาหนะที่ต้องใช้งานทั้งเรื่องปฏิบัติภารกิจทางทหาร ภารกิจช่วยเหลือประชาชนในยามที่เกิดภัยต่าง ๆ

Advertisement

Advertisement

ชื่นชมทหารระนอง เปิดค่ายให้เยาวชนเข้าเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ทางทหารพยามสอนหนูน้อยแบบง่าเพื่อเด็กสนุกเกิดการจดจำ แล้วนำไปบอกเล่าต่อยังทางครอบครัวว่าได้พบเห็นอะไรมาบ้าง เพื่อให้ทางครอบครัวของหนูน้อยได้สอนต่อว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไร เราควรจะทำอย่างไร ใครสนใจสิ่งที่เห็นบ้าง เพื่อเพิ่มความรู้ปลูกฝังเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับหนูน้อยทั้งหมดที่ต่อไปจะเป็นกำลังของชาติที่จะพัฒนาชาติไทยและเป็นคนดีของสังคม ซึ่งทางค่ายให้ความสำคัญพร้อมเปิดค่ายเพื่อต้อนรับทุกคนที่ต้องการได้รับความรู้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ เราจะเรียนรู้ไปด้วยกัน เพราะเราคือทหารของพระราชา ทหารของพี่น้องทุกคนชาวไทย ทหารพร้อมให้ความรู้ต่าง ๆที่มีภายในค่าย และพร้อมจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือพี่น้องทุกคนในยามเกิดภัยต่าง ๆตามนยาบของกองทัพบกและนโยบายของรัฐบาล///

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด