คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

นายแพทย์ สสจ.ระนอง ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสโควิด-19ที่ระนอง

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
นายแพทย์ สสจ.ระนอง ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสโควิด-19ที่ระนอง

นายแพทย์ สสจ.ระนอง ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสโควิด-19ที่ระนอง

นายแพทย์ สสจ.ระนอง ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสโควิด-19ที่ระนอง

ระนอง-นายแพทย์สาธิต  ทิมขำ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวว่า  จากการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 ในเขตพื้นที่ จ.ระนอง พบว่าถึงปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่ประการใด  ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงในการเดินทางไปต่างประเทศในระยะนี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการกักตัวตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ล่าสุดทาง สสจ.ระนองได้ให้ จนท.ของสำนักงานสาธารณสุขที่เดินทางกลับจากดูงานในประเทศญี่ปุ่นก่อนหน้านี้

นายแพทย์ สสจ.ระนอง ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสโควิด-19ที่ระนอง
นพ.สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง

 

และเดินทางกลับมาแล้ว พักอาศัยอยู่ที่บ้านไม่ต้องมาทำงาน หรือเดินทางไปไหนต่ออีกเพื่อเฝ้ารอดูอาการภายใน 14 วัน ซึ่งยังไม่พบความผิดปกติใดๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้พบว่าผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศมีอาการป่วย ไข้แต่ประการใด เพียงแต่ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังแต่เพียงเท่านั้น ส่วนหากมีกระแสข่าวต่างๆ นั้นขอให้ประชาชนสอบถามและรับฟังจากหน่วยงานที่รับผิดชอบดดยตรง อย่าหลงเชื่อหรือรีบแชร์ออกไปเพราะอาจจะเกิดผลเสียหายต่อวงกว้างได้

Advertisement

Advertisement

นายแพทย์ สสจ.ระนอง ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสโควิด-19ที่ระนอง

ที่ผ่านมาจังหวัดระนองมีการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านเส้นทางพรมแดนทั้ง ทางบก ทางเรือและทางอากาศอย่างเข้มข้นโดยจากการหารือร่วมกันทางจังหวัดระนองมีการเตรียมความพร้อมหากพบกรณีเรือโดยสารหรือเรือขนส่งสินค้าที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอขึ้นท่าเทียบเรือที่จังหวัดระนอง จะต้องมีการแจ้งจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระนอง จากนั้นจะต้องมีการพิจารณาอย่างเข้มงวด ทั้งรายชื่อผู้ที่โดยสารมากับเรือ ประเภทของเรือ การคัดกรอง เป็นต้น โดยคำนึงถึงสุขภาพของคนในประเทศชาติเป็นสำคัญ รวมถึงเน้นย้ำหน่วยงานความมั่นคง เข้มงวดเรื่องการเข้าออกพรมแดนตามธรรมชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจของทุกหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน

Advertisement

Advertisement

นายแพทย์ สสจ.ระนอง ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสโควิด-19ที่ระนอง

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการคัดกรองนักท่องเที่ยว ทุกหน่วยต้องมีเครื่องมีป้องกันเชื้่อไวรัสให้พร้อม เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และให้การปฏิบัติงาน ในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการแพร่ติดต่อโรค หรือลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด และผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนจะต้องได้รับความปลอดภัยเช่นเดียวกัน

นายแพทย์ สสจ.ระนอง ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสโควิด-19ที่ระนอง

นายแพทย์นรเทพ  อัศวพัชระ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง  กล่าวว่า “ทำไมควรงดเดินทางต่างประเทศ”ในช่วงนี้ที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลก  ผู้ติดเชื้อเมื่อท่านเข้ามา รพ. ต้องเข้ารับการรักษา ที่จะเพิ่มผู้ที่เสี่ยงการติดเชื้อโดยเฉพาะ จนท.ที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมาก

Advertisement

Advertisement

คนที่ 1 )คัดกรอง เจ้าหน้าที่ต้อนรับ (กรณี รพ.เอกชน)  คนที่ 2ห้องบัตร ทำบัตร รพ.  คนที่ 3 ผู้ช่วยพยาบาลคัดกรอง วัดสัญญาณชีพ          ประกอบด้วย ไข้ ชีพจร หายใจ ความดันโลหิต คนที่ 4 พยาบาลหน้าห้องซักประวัติ ก่อนเข้าห้องหมอ คนที่ 5แพทย์ที่ตรวจคนที่ 6ผู้ช่วยพยาบาลที่อยู่กับแพทย์ ถ้าพบว่าเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค แพทย์คนที่ 5 โทรปรึกษา  จะมี จนท.คนที่ 6 ที่มีความเสี่ยงเพิ่มเข้ามา คนที่6 แพทย์เวรผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาเข้าเกณฑ์ไหม ถ้าเข้าเกณฑ์ สอบสวน ให้นอน รพ. On Call 24 ชม. คนที่ 7เวชกรรมสอบสวนโรค หน่วยระบาด SRRT สอบสวนโรค ส่งสิ่งส่งตรวจ รายงานส่วนกลาง กรมควบคุมโรค คนที่ 8แผนกนอน รพ. พยาบาลทำเรื่องแอดมิด หรือ เจ้าหน้าที่แอดมิดเจ้าหน้าที่ ศูนย์ประกัน คนที่ 9พยาบาล ic หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ สอบสวน ดูแลตามแนวทาง เตรียมห้องแยก ชุดหมี หน้ากากอนามัย

นายแพทย์ สสจ.ระนอง ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสโควิด-19ที่ระนอง

คนที่ 10เวรเปล พนักงานส่งตนไข้ ส่งคนไข้ขึ้นหอผู้ป่วย  คนที่ 11-12พยาบาลประจำวอร์ด คิดน้อยสุด 2 คน/เวร คนที่ 13ผู้ช่วยพยาบาลประจำวอร์ด คอยส่งเลือด ตามผลแลป วัดสัญญาณชีพบนหอผู้ป่วย คนที่ 14-15 แพทย์เวร แพทย์ใช้ทุนหรืออาจารย์คิดน้อยสุด 2 คน คนที่ 16-17เภสัชและผู้ช่วยเภสัช จ่ายยา คนที่ 18แม่บ้านประจำวอร์ด ทำความสะอาด เก็บของเสีย ถูพื้น สิ่งสกปรก ทำความสะอาดเตียง พื้น ห้องน้ำ ตลอด 24 ชม.

คนที่ 19นักเทคนิคการแพทย์ ตรวจวินิจฉัยแลป ของ รพ. On call 24 ชม.คนที่ 20-21 เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมโรคตรวจแลป และออกผลต้องมีคนรับส่งแลป  คนที่ 22 ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคแจ้งผล สสจ. ส่วนกลาง เก็บข้อมูล คนที่ 23ผู้อำนวยการ รพ.รับแจ้งผล และแจ้งต่อทีม ควบคุมโรคแพทย์คนที่ 6 คนที่ 24ผู้ขนส่งขยะ เสื้อผ้าใช้แล้วคนไข้ จากวอร์ดไปโรงซัก คนที่ 25โรงซักผ้า คนซักผ้า พับผ้า ส่งผ้า ถ้าลงเครื่องบินแล้วมีไข้ เข้าเกณฑ์ คนที่ 26-28 รวม3คน ที่หน้าด่าน แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ หน้าด่าน คนที่ 29 เกิดมีอาการปอดอักเสบ เจ้าหน้าที่เอกซเรย์อีกคนที่ 30หน่วยระบาด เวชกรรม SRRT คนที่ติดตามโทรศัพท์หาผู้ป่วย ผู้สัมผัสที่กลับบ้าน    สังเกตอาการที่บ้าน นี่คือคิดกำลังน้อยสุด

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด