คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ผู้ว่าฯระนอง รับรางวัล Digital Government Award 2019

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ผู้ว่าฯระนอง รับรางวัล Digital Government Award 2019

ผู้ว่าฯระนอง รับรางวัล Digital Government Award 2019

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/75380266_1468976126597253_235393267569524736_n.jpg

ระนอง- (30 ต.ค.62) นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เข้ารับรางวัลหน่วยงานภาครัฐระดับภูมิภาคที่มีความพร้อมด้านดิจิทัล จากฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2562 ( Digital Government Award 2019 ) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/75348989_1468976049930594_5747714454586392576_n.jpg

สำหรับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ประกอบด้วย หน่วยงานระดับกรมที่ได้รับโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัล จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การประปาส่วนภูมิภาค และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/74647566_1468976096597256_3991532057015615488_n.jpg

รวมทั้งประกาศนียบัตรระดับจังหวัด 5 รางวัล ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ลำพูน ระนอง เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด