คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ระนองจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ระนองจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย

ระนองจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย

ระนองจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย

ระนอง-(6 มี.ค. 2563) เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมไอเฟล อินน์ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครจาก 5 อำเภอเข้าร่วม

ระนองจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย

ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า กรมพลศึกษาโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา ได้ดำเนินการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย หรือ อสก. คือประชาชนที่มีความสนใจและอาสาสมัครจากท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้านต่าง ๆ ในจังหวัดระนอง

ระนองจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย

ให้ได้รับความรู้และนำความรู้ไปปฏิบัติกิจกรรมในท้องถิ่น หรือชุมชนของตน ในการขับเคลื่อนการกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนในท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการด้านการกีฬาและการออกกำลังกายมวลชน สามารถดำเนินไปได้อย่างเข้มแข็ง และบรรลุวัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองสังคมและประเทศชาติ

Advertisement

Advertisement

ระนองจัดอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย

สำหรับการฝึกอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (อสก.) จังหวัดระนอง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก 5 อำเภอรวม 178 คน กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด