คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ระนอง คัดกรองเข้มผู้โดยสารขาเข้าสนามบินระนอง

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ระนอง คัดกรองเข้มผู้โดยสารขาเข้าสนามบินระนอง

ระนอง คัดกรองเข้มผู้โดยสารขาเข้าสนามบินระนอง

ระนอง คัดกรองเข้มผู้โดยสารขาเข้าสนามบินระนอง

 

ระนอง- นายแพทย์สาธิต  ทิมขำ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เปิดเผยว่าทางสำนักงานสาธารณสุขจ.ระนองยังคงจัดเจ้าหน้าที่ประจำสนามบินระนองตลอด 24 ชม.เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารขาเข้าทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันจ.ระนองมีเที่ยวบินโดยสารของ 2 สายการบินคือ บ.นกแอร์ และแอร์เอเชีย ทำการบินวันละ 3 เที่ยวบิน ซึ่งจากการตรวจคัดกรอแงในช่วงที่ผ่านมายังไม่พบผู้ต้องสงสัยหรือผู้ป่วยติดเชื้อแต่ประการใด ส่วนมาตรการการตรวจคัดกรองจะยังคงต้องทำต่อไปจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์

ระนอง คัดกรองเข้มผู้โดยสารขาเข้าสนามบินระนอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) โรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 จากเมืองอู๋ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) โรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 จากเมืองอู๋ฮั่น จ.ระนอง ทำภารกิจสำคัญประกอบด้วย การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ของโรคในทุกวัน

Advertisement

Advertisement

ระนอง คัดกรองเข้มผู้โดยสารขาเข้าสนามบินระนอง

เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลและสถานบริการ ทั้ง บุคลากร ความพร้อม วัสดุอุปกรณ์ ห้องแยกโรค ยา และเวชภัณฑ์ การทบทวนซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน การสื่อสารความเสี่ยงทั้งเจ้าหน้าที่ และประชาชน สื่อสารความร่วมมือคลินิกเอกชน/ร้านยา/รพ. เอกชน ในการเฝ้าระวังและรายงานผู้สงสัย ทางช่องทางด่วน ประสานด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.ระนองในการเฝ้าระวังผู้ที่สงสัย มีประวัติต้องสงสัยที่เดินทางผ่านเข้าออกด่านชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ระนอง-เกาะสอง  ประสานงานสนามบินระนอง และภูเก็ต ในการเฝ้าระวังและติดตามผู้ที่เดินทางมาจากเมืองจีน โดยขณะนี้ทางจังหวัด มีมาตรการทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ในการเฝ้าระวังและรับมือกับสถานการณ์ นอกจากนี้ได้เพิ่มการรายงานสถานการณ์ และประสานผู้ประกอบการ โรงแรม ในการเฝ้าระวัง และรายงานผู้สงสัยอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

สำหรับผู้ที่มี อาการที่ต้องสงสัย ได้แก่มีไข้ 38 องศา มีอาการระบบทางเดินหายใจ ไอ เหนื่อยหอบ มีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นหรือใกล้เคียง หรือสัมผัสผู้ป่วยภายใน 14 วัน ซึ่งจะต้องนำมายังสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อตรวจสอบและคัดกรอง

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด