คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ระนอง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัส

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ระนอง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัส

ระนอง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัส

ระนอง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัส

ระนอง-นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 จังหวัดระนอง

ระนอง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัส

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนองโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) จังหวัดระนองขึ้น ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID – 19

ระนอง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัส

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนรวบรวมปัญหาและข้อเท็จจริงเป็นฐานข้อมูลกลางให้ส่วนราชการใช้ร่วมกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติ พร้อมทั้งได้จัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีระบาดของโรค สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19

Advertisement

Advertisement

ระนอง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัส

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้กล่าวย้ำว่าจะทำระนองให้เป็นพื้นที่ “เซฟฟี้โซน”เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้มากที่สุด เพื่อให้นักท่องเที่ยวพร้อมที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดระนองด้วยความมั่นใจ หลังจากที่จังหวัดระนองได้รับคำชมจากทางรัฐบาลในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและคัดกรองในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อีกทั้งยังกำชับในการกระจายข้อมูลข่าวสาร และสร้างความเข้าใจ ในเรื่องของการแจ้งเตือนในระดับ 3 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งไม่ใช่การแพร่ระบาดของเชื้อในระยะที่ 3 ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด