คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ระนอง  ยกระดับแรงงานด้านการท่องเที่ยวขึ้นชั้นระดับอาเซียนสู่ระดับโลก

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ระนอง  ยกระดับแรงงานด้านการท่องเที่ยวขึ้นชั้นระดับอาเซียนสู่ระดับโลก

ระนอง  ยกระดับแรงงานด้านการท่องเที่ยวขึ้นชั้นระดับอาเซียนสู่ระดับโลก

ระนอง  ยกระดับแรงงานด้านการท่องเที่ยวขึ้นชั้นระดับอาเซียนสู่ระดับโลก

ระนอง-วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์อันดามัน จังหวัดระนอง-เกาะสองสองประเทศเมียนมา นายยอดเมือง ศิริประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง เปิดเผยว่า ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง พร้อมด้วยนางกรรณิการ์ เอี้ยวตระกูล นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวระนอง นางสาว รมณ คงกัณฑ์  ผู้ประกอบการท่องเที่ยวระนอง ได้ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ นำวิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาญด้านการท่องเที่ยวระดับอาเซียนและผู้ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ร่วมกันจัดอบรมให้กับพนักงานโรงแรม เพื่อเป็นเป็นการพัฒนาฝีมือแรงแรงงานในระดับพื้นที่เข้าสู่ระดับอาเซียนต่อถึงระดับโลก เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว และรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนองที่กำหนดเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

Advertisement

Advertisement

ระนอง  ยกระดับแรงงานด้านการท่องเที่ยวขึ้นชั้นระดับอาเซียนสู่ระดับโลก

การจัดอบรมในครั้งนี้ทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ซึ่งมีประสบการณ์ในการร่วมกับพื้นที่จังหวัดชายแดนและต่างประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของจังหวัดระนองซึ่งมีพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อบ้านบ้านคือประเทศเมียนมา เนื่องจากเรื่องการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามายังจังหวัดระนองและเดินทาต่อไปยังประเทศเมียนมาซึ่งเป็นประเทศเพื่อบ้านบ้านมีความใกล้ชิดกันในทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมาทางสมมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนองและผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดระนองและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วทั้งประเทศและนอกประเทศมีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ระนอง  ยกระดับแรงงานด้านการท่องเที่ยวขึ้นชั้นระดับอาเซียนสู่ระดับโลก

ดังนั้นเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่าต่อเนื่องจึงต้องมีการพัฒนาบุคคลกรในการต้อนรับการท่องเที่ยวเที่ยวโดยครั้งนี้จะเริ่มจากพนักงานท่องเที่ยวแผนกอาหารของโรงแรมแกรนด์อันดามันซึ่งมีสาขาทั้งในจังหวัดระนองและสาขาในประเทศเมียนมาแต่ละมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยว เพื่อให้ประสบการณ์ทั้งเรื่องการต้อนรับการให้บริการที่ถูกต้องตามระบบสากลระดับโลก พร้อมรับรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองกับความต้องการและการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวเพื่อให้ได้รับการบริการระดับสูงสุด

Advertisement

Advertisement

ระนอง  ยกระดับแรงงานด้านการท่องเที่ยวขึ้นชั้นระดับอาเซียนสู่ระดับโลก

โดยครั้งนี้จะเริ่มจากจากการอบรมแรงงานเพื่อนบ้านที่ให้บริการโรงแรมในสาขาจังหวัดเกาะสองประเทศเมียนมา เป็นเวลา 5 วันเริ่มตั้งแต่วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 63 ด้วยความเข้มข้นเพื่อก้าวไปสู่การให้บริการระดับอาเชี่ยนต่อไปยังระดับโลก เป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวตั้งแต่ระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค ระดับอาเชี่ยนไปจนถึงระดับโลก ซึ่งวันนี้ทุกฝ่ายทกภาคส่วนที่เข้าร่วมพร้อมพร้อมให้ความร่วมมือในการอบรมเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเสริมสร้างรายได้ในพื้นที่ชายแดนต่อไปจนถึงประเทศเพื่อบ้านซึ่งที่ผ่านมามีการเชื่อมโยงเรื่องการท่องเที่ยวกันมาโดยตลอดเหมือนบ้านพี่เมืองน้อง

Advertisement

Advertisement

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด