คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ระนอง สรุปผล 16 วันเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา ไม่พบผู้ติดเชื้อ

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ระนอง สรุปผล 16 วันเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา ไม่พบผู้ติดเชื้อ

ระนอง สรุปผล 16 วันเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา ไม่พบผู้ติดเชื้อ

ระนอง สรุปผล 16 วันเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา ไม่พบผู้ติดเชื้อ

ระนอง-นายแพทย์สาธิต  ทิมขำ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ได้สรุปผลการดำเนินการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาในเขตพื้นที่ จ.ระนอง โดยเฉพาะจุดการตรวยคัดกรองหลักบริเวณสนามบินระนอง

ระนอง สรุปผล 16 วันเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา ไม่พบผู้ติดเชื้อ

โดยเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 27 ม.ค. 2563 จนถึงวันที่ 11 ก.พ. 2563 รวม 16 วัน ตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าบริเวณสนามบินระนองรวมกว่า 12,000 คน ไม่พบการติดเอไวรัสโคโรนา โดยจังหวัดระนอง มีการคัดกรองผู้โดยสาร ขาเข้าที่สนามบินระนอง ทั้ง 3 ไฟล์ท ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2563 ซึ่งผลปกติทุกราย

ระนอง สรุปผล 16 วันเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา ไม่พบผู้ติดเชื้อ

นายแพทย์สาธิต  ทิมขำ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) โรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 จากเมืองอู๋ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) โรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 จากเมืองอู๋ฮั่น จ.ระนอง ทำภารกิจสำคัญประกอบด้วย การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ของโรคในทุกวัน

Advertisement

Advertisement

ระนอง สรุปผล 16 วันเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา ไม่พบผู้ติดเชื้อ

เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลและสถานบริการ ทั้ง บุคลากร ความพร้อม วัสดุอุปกรณ์ ห้องแยกโรค ยา และเวชภัณฑ์ การทบทวนซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน การสื่อสารความเสี่ยงทั้งเจ้าหน้าที่ และประชาชน สื่อสารความร่วมมือคลินิกเอกชน/ร้านยา/รพ. เอกชน ในการเฝ้าระวังและรายงานผู้สงสัย ทางช่องทางด่วน ประสานด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.ระนองในการเฝ้าระวังผู้ที่สงสัย มีประวัติต้องสงสัยที่เดินทางผ่านเข้าออกด่านชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ระนอง-เกาะสอง

ระนอง สรุปผล 16 วันเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา ไม่พบผู้ติดเชื้อ

ประสานงานสนามบินระนอง และภูเก็ต ในการเฝ้าระวังและติดตามผู้ที่เดินทางมาจากเมืองจีน โดยทางจังหวัด มีมาตรการทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ในการเฝ้าระวังและรับมือกับสถานการณ์ นอกจากนี้ได้เพิ่มการรายงานสถานการณ์ และประสานผู้ประกอบการ โรงแรม ในการเฝ้าระวัง และรายงานผู้สงสัยอีกด้วย

Advertisement

Advertisement

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด