คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

สสจ.ระนอง แจ้งติดตามอาการผู้เฝ้าระวังที่กักตัวจำนวน 5 ราย พบเบื้องต้นยังปกติ

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
สสจ.ระนอง แจ้งติดตามอาการผู้เฝ้าระวังที่กักตัวจำนวน 5 ราย พบเบื้องต้นยังปกติ

สสจ.ระนอง แจ้งติดตามอาการผู้เฝ้าระวังที่กักตัวจำนวน 5 ราย พบเบื้องต้นยังปกติ

สสจ.ระนอง แจ้งติดตามอาการผู้เฝ้าระวังที่กักตัวจำนวน 5 ราย พบเบื้องต้นยังปกติ

ระนอง-นายแพทย์สาธิต  ทิมขำ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองแจ้งกรณีผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ที่มีการกักตัวและเฝ้าระวังสังเกตอาการที่บ้านในพื้นที่ จ.ระนอง   มีจำนวนทั้งหมด 5 รายดังนี้

สสจ.ระนอง แจ้งติดตามอาการผู้เฝ้าระวังที่กักตัวจำนวน 5 ราย พบเบื้องต้นยังปกติ

1.ผู้เฝ้าระวังสังเกตอาการเดินทางมาจากประเทศไต้หวันจำนวน 1 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วันแล้ว พบอาการปกติ 2.ผู้เฝ้าระวังสังเกตอาการเดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้จำนวน 2 ราย จะคบกำหนดการเฝ้าระวัง 14 วัน ในวันที่ 20 มีนาคม 2563

สสจ.ระนอง แจ้งติดตามอาการผู้เฝ้าระวังที่กักตัวจำนวน 5 ราย พบเบื้องต้นยังปกติ

3.ผู้เฝ้าระวังสังเกตอาการเดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 ราย ครบกำหนดเฝ้าระวัง 14 วัน ในวันที่ 22 มีนาคม 2563   4.ผู้เฝ้าระวังสังเกตอาการรายใหม่ เป็นหญิงไทยเดินทางมาจากประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563   โดยผ่านการตรวจคัดกรองที่จุดคัดกรองสนามบินสุวรรณภูมิ อุณหภูมิร่างกายปกติ ต่อมาเดินทางกลับมายัง จ.ระนอง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทาง จนท.เข้าไปติดตามพบมีผู้สัมผัสร่วมบ้านจำนวน 8 คน  จึงได้กักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตุอาการทั้งหมด โดยจะกำหนดในการกักตัวครบ 14 วัน ในวันที่29 มีนาคม 2563

Advertisement

Advertisement

สสจ.ระนอง แจ้งติดตามอาการผู้เฝ้าระวังที่กักตัวจำนวน 5 ราย พบเบื้องต้นยังปกติ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวต่อว่า ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคขอให้กักตัวเองที่บ้านให้ครบ 14 วัน  แยกของใช้ส่วนตัว  สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่แพร่เชื้อของโรคให้คนในครอบครัว  งดกิจกรรมทางสังคม  ส่วนประชาชนทั่วไปให้หมั่นล้างมือบ่อยๆ  สวมหน้ากากอนามัย ไม่ไปในสถานที่ที่มีคนแออัด หากมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อย  ให้รีบไปพบแพทย์ทันที  พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง ประวัติความเสี่ยง เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบวินิจฉัย  การรักษา และเฝ้าระวังป้องกันคงบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้าง หรือแจ้งไปที่สายด่วน 1422 หรือแจ้งที่หมายเลข  093-5829901

Advertisement

Advertisement

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด