คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

SIFCO  ร่วมจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
SIFCO  ร่วมจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ

SIFCO  ร่วมจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/75486011_1473247399503459_2916352402518966272_n.jpg

ระนอง-นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัด (SIFCO ) ผู้ผลิตแปรรูปอาหารทะเลรายใหญ่ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/75116706_1473247252836807_4200665344781582336_n.jpg

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ประชาชน ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/75224663_1473248246170041_8456601129046769664_n.jpg

เกิดความรักหวงแหน รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรของชาติ ซึ่งปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรม ให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ และเกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/74878871_1473247082836824_1905085808461742080_n.jpg

โดยจังหวัดระนอง มีนโยบายที่สำคัญที่จะผลักดันให้ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการปลูกป่าชายเลนครั้งนี้เป็นการปลูกต้นโกงกาง จำนวน 15,000 ต้น ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด