คัดลอกลิงค์

ความรู้

มารู้จักเยาวชนรักษ์ถิ่น

YINGNUI
YINGNUI
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก YINGNUI
แจ้งตรวจสอบ
มารู้จักเยาวชนรักษ์ถิ่น

     จุดเล็ก ๆ ของเด็ก ๆ ที่มีหัวใจและจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือปกป้องรักษาบ้านเกิดไม่ให้สูญหายหรือถูกทำลายไม่ว่าจะเป็นอนุรักษ์ด้านระบบนิเวศช​ายฝั่งทางทะเล หรือ ภูเขา ต้นน้ำ   ต้องการให้อยู่ควบคู่ไปกับคนในพื้นที่ และคนรุ่นใหม่หันมาช่วยดูแลรักษารุ่นสู่รุ่น จุดกำเนิดของเยาวชนรักษ์ถิ่น โดยมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยง ในการฝึกอบรม ดูแล เป็นครูคอยสอนอยู่เสมอตลอดเวลา และบ้านหลังแรกของจุดรวมรวมพลของเยาวชนรักษ์ถิ่นคือ ชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล เป็นสถานที่รวมแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียนเปรียบเหมือนบ้านที่เต็มไปด้วยความรู้ที่ประเมินค่าไม่ได้  เยาวชนรักษ์ถิ่นเริ่มต้นเมื่อประมาณวันที่ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2552 แต่กว่าจะเริ่มลงพื้นที่ในการอนุรักษ์บ้านเกิด  เยาวชนรักษ์ถิ่นถูกฝึกอย่างหนัก ถูกสอนกันข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียว 

Advertisement

Advertisement

วางแผน//ภาพโดย ผู้เขียน//

วางแผน//ภาพโดย ผู้เขียน//

เริ่มต้นด้วยการระดมความคิดหาข้อมูลเพื่อกำหนดโครงการ กำหนดเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางธรรมชาติ และกำหนดวัตถุประสงค์  รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา แบบไม่ทำลายระบบนิเวศ

วางแผน//ภาพโดยผู้เขียน//

วางแผน

ชมรมประมงพื้นบ้านเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ เยาวชนที่รักการทำกิจกรรมใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน  หรือวันหยุดที่มารวมตัวกันจัดโครงการเล็ก ๆ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่พร้อมเติบโตในทุกพื้นที่

 

นอกจากเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ทีมเยาวชนรักษ์ถิ่นต้องฝึกทักษะเเรื่องการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติได้ด้วย โดยแต่ละกิจกรรมที่ฝึกก็สอดแทรกไปด้วยความรู้ การใช้ความคิด การวางแผน การทำงานเป็นทีมและความสามัคคีในหมู่คณะ ที่ขาดไม่ได้คือความเชื่อใจทีมงานด้วยกัน และมีความเชื่อมั่นจากพี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษาคอยสนับสนุนในทุก ๆ ความคิดของเยาวชนเปิดโลกกว้างให้ทุกคนกล้าที่จะเสนอกล้าแสดงออกในสิ่งที่อยากทำ

Advertisement

Advertisement

กิจกรรม//ภาพโดย ผู้เขียน//

 เรียนรู้โดยใช้ทักษะ ไหวพริบ การวางแผน และเชื่อมั่นในทีมงานแก้ปัญหา

  นอกจากนี้ ทางเยาวชนรักษ์ถิ่นมีการฝึกเรียนรู้ทักษะ ด้านศิลปะเพราะว่าศิลปะเป็นสิ่งที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์  ใช้สมาธิเป็นการฝึกใช้ความกล้าแสดงออก และส่งเสริมให้เยาวชนทุกคนได้ทำงานทางศิลปะทั้งด้วยตนเองและงานกลุ่มไม่ใช่มีแต่สร้างงานตามลำพังสอนให้เยาวชนกล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเองโดยมีฝึกด้านการเขียนบทกลอนกวี  ด้านวาดภาพ  และด้านดนตรี 

สำรวจ//ภาพโดย ผู้เขียน//

   ทุก ๆ ครั้งก็จะลงสำรวจพื้นที่จริง สังเกตุว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือเปล่า สิ่งที่ทำกันเป็นประจำในเวลาว่างคือ เก็บขยะ ตามชายหาด  ปลูกป่าชายเลน   ทำ EM BALL ช่วยบำบัดน้ำเสีย   ช่วยกันสร้างปากการังเที่ยม และลงพื้นที่ตามเกาะ เพื่อ ทำค่าย ให้ข้อมูล กับคนในชุมชนและปลูกฝังการอนุรักษ์ให้เก็บเด็ก ๆ ในพื้นที่นั้น ๆ

Advertisement

Advertisement

ป้าย//ภาพโดย ผู้เขียน//

  ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น ได้ผลตอบรับและความสนับสนุนจากผู้ใหญ่เป็นอย่างมาก และได้รับความร่วมมือจากชุมชน ที่จัดกิจกรรม จนทำให้เกิดเครือข่ายเยาวชนจากจังหวัดอื่น ที่มีหัวใจรักกิจกรรมเพื่อสังคมมารวมตัวกันจากจังหวัดรวมเป็นภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้  เปิดโลกกว้างได้เรียนรู้ กับวัฒนธรรม และได้เเลกเปลี่ยนความคิด ทีมเยาวชนรักษ์ถิ่นมีกิจกรรมจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แบกเป้ เดินทางกันอยู่บ่อยครั้ง

ปลูกป่า

//ภาพโดย ผู้เขียน//

 เพราะรักในกิจกรรม เเละ ให้มีเยาวชนรุ่นใหม่ที่มาดูแลรักษาปกป้องเพราะว่า สักวันหนึ่ง เมล็ดพันธ์ุใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ก็ต้องไปเติบโตในแบบของ ตนเองจำเป็นต้องมีรุ่นสู่รุ่น เพื่อเปิดให้เยาวชนในสังคม ห่างไกลจากอบายมุก สิ่งล่อแหลมต่างๆ ที่ยั่วยุ 

   ปัจจุบันได้ มีเยาวชนรักษ์ถิ่น หลายรุ่นสู่รุ่นที่เป็นนักอนุรักษ์ปกป้องบ้านเกิด เพื่อไม่ให้ถูกคุกคาม ถูกทำลายไม่ว่าจะด้วยทางธรรมชาติ หรือด้วย ฝีมือมนุษย์ช่วยกันรักษาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้าน เป็นสื่อกลางในการดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้คงอยู่ไปกับวิถีชาวบ้าน ให้ลูกหลานได้สัมผัสกับสิ่งที่งดงามที่เกิดขึ้นมาโดยไม่มีการปรุงแต่งใด ๆ ทั้งสิ้นหันมาช่วยกันปกป้อง บ้านเกิด ชุมชน ประเทศ  และโลกใบนี้กัน 

 

//หน้าปก โดย ผู้เขียน เยาวชนรักษ์ถิ่น //

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด