คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

อุทยานฯหมู่เกาะเภตรา จับมือภาคีเครือข่ายทำความสะอาดพื้นที่เกาะ ดีเดย์ 1 ม.ค. 63 อุทยานฯทุกพื้นที่ ปลอดถุงพลาสติก กล่องโฟม

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
อุทยานฯหมู่เกาะเภตรา  จับมือภาคีเครือข่ายทำความสะอาดพื้นที่เกาะ ดีเดย์ 1 ม.ค. 63 อุทยานฯทุกพื้นที่ ปลอดถุงพลาสติก กล่องโฟม

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__2056224.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__2056225.jpg

นายวิทยา บัวพล หัวหน้าอุทยานฯหมู่เกาะเภตรา  กล่าวว่าทางอุทยานฯหมู่เกาะเภตรา จับมือภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันทำกิจกรรมงดนำถุงพลาสติกเข้าพื้นที่อุทยานฯหมู่เกาะเภตราทั้ง 22 เกาะที่ตนเองดูแล โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จ.สตูล  และเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่มีคำสั่งให้ทุกอุทยานฯปลอดถุงพลาสติดโดยเฉพาะกล่องโฟม จะต้องไม่นำลงไปใช้ในพื้นที่ และปัญหา ของขยะในขณะนี้ถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติ และก่อนปีใหม่นี้ ทางอุทยานฯหมู่เกาะเภตรา จะทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ทุกชุมชน ร่วมกัน ทำความสะอาด พื้นที่ เพื่อที่จะประกาศให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 เป็นต้นไป อุทยานฯจะต้องปลอดขยะ ถุงพลาสติก และกล่องโฟมนำล่อง เกาะบุโหลนเล  บุโหลนไม้ไผ่ ในวันนี้

นายสหรัฐ ยาหยาหมัน   ตัวแทนเครือข่าย สลัดพาเที่ยวซึ่งเป็นกลุ่มของ คนสตูลที่มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ จ.สตูล กล่าวว่า  การเดินทางมายังเกาะบุโหลนเลในวันนี้นั้น เราได้ทำกิจกรรม3 อย่างประกอบไปด้วย เรื่องของการด้อยโอกาสของเด็กกำพร้าโดยได้นำทุนการศึกษามามอบให้แก่เด็กกำพร้าในพื้นที่แห่งนี้ 2.การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยจะมาร่วมกันเก็บขยะในพื้นที่ เกาะแห่งนี้และ3.ประเด็นสุดท้าย ในเรื่องของการโปรโมทย์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.สตูล ร่วมกันโดยมีจุดประสงค์คือ เราจะทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวของสตูลเดินไปในทิศทางที่ดีและหลังจากนี้ ทางทีมงานก็จะมีการสำรวจพื้นที่เกาะต่าง ๆ เพื่อที่จะนำมาประมวลข้อมูลและร่วมกันทำกิจกรรมต่อไปเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวของ จ.สตูลเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทั้งภายในจังหวัดเองและต่างจังหวัด รวมถึงนักท่องเที่ยวระดับโลกได้เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดสตูล

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__2056221.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด