คัดลอกลิงค์

ความรู้

การซ้อมแผน (เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน)

ลูกช้าง
ลูกช้าง
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ลูกช้าง
แจ้งตรวจสอบ
การซ้อมแผน (เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน)

       บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่  2  (บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า )

ที่อยู่ : 677 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7422-1214-9

โทรสาร : 0-7422-1290

Email : [email protected]

เส้นทาง :

     จากทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม ไปทางสามแยกคอหงส์  บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ 2 ตั้งอยู่บริเวณทางด้านซ้าย หากมาเส้นทางค่ายเสนาณรงค์ เลี้ยวขวาบริเวณสามแยกคอหงส์ ขับตรงไปเรื่อย ๆ  จะตั้งอยู่บริเวณทางด้านขวา  มีป้ายขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะ   

เวลาทำการ : ทุกวัน 9.00 - 23.00 น.

วันที่เปิดสาขา : 15 ตุลาคม 2547

ภาพถ่าย : นักเขียน ภาพถ่าย : นักเขียน 

      การซ้อมแผนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เหตุระเบิด ไฟไหม้ หรือกรณีอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ดังนั้นบริษัทจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการซักซ้อมพนักงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการหรือควบคุมและการปฏิบัติตนอย่างไร เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้นมาอย่างกะทันหัน เพื่อประโยชน์ในทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินและแผนอพยพต่อไป

Advertisement

Advertisement

ซ้อมแผนภาพถ่าย : นักเขียน 

ในสภาวะปกติ

       1. ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

       2. ตรวจสอบทดสอบระบบแจ้งเหตุ อุปกรณ์ฉุกเฉินให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

       3. ประสานงานการจัดหาและเตรียมความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน

       4. ร่วมการฝึกซ้อมปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉินภายในพื้นที่ปีละ 4 ครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติมอ้างอิงจา : คู่มือแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน 

ภาพถ่าย : นักเขียนภาพถ่าย : นักเขียน 

หน้าที่ภาวะฉุกเฉิน

       1. เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุหรืออยู่ภายในที่เกิดเหตุ ให้ติดต่อรายงานตัวกับผู้บังคับบัญชาทันทีทางวิทยุสื่อสารหรือตามช่องทางที่เหมาะสม

Advertisement

Advertisement

       2. ทำการพิจารณาประเมินสถานการณ์ในจุดเกิดเหตุและรายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชา

       3. สั่งผู้ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมเหตุฉุกเฉินในทันที

       4. รายงานและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ เป็นระยะ ๆ เพื่อพิจารณาการตัดสินใจในขั้นตอนต่างๆ เพื่อป้องกันเหตุในการลุกลามเพิ่มมากขึ้น

       5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากที่สุด

ซ้อมแผนภาพถ่าย : นักเขียน 

ภายหลังภาวะฉุกเฉิน

นำส่งรพภาพถ่าย : นักเขียน 

1. สำรวจความเสียหายของพื้นที่อุปกรณ์

       เมื่อระงับเหตุเสร็จและเจ้าหน้าที่ประเมินว่าปลอดภัยแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบ สำรวจความเสียหายในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อสามารถหาแนวทางและวิธีการให้ดำเนินการต่อไป  

Advertisement

Advertisement

ภาพถ่าย : นักเขียนภาพถ่าย : นักเขียน 

2. ร่วมสอบสวนหาสาเหตุของเหตุฉุกเฉิน

        เมื่อเกิดเหตุต่าง ๆ ขึ้น ต้องมีสาเหตุหรือต้นตอว่าเกิดมาจากอะไร ตรงบริเวณไหนมีการรั่วไหล หรือลืมปิดอุปกรณ์ตรงส่วนไหนบ้าง เพื่อความรอบคอบ และการปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบอยู่สม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินค่ะ  

ซ้อมภาพถ่าย : นักเขียน 

3. ร่วมทำแผนฟื้นฟูสภาพความเสียหาย

      เมื่อเหตุการณ์สงบลง และทราบถึงสาเหตุแล้ว ทุกคนต้องช่วยกันหาวิธีฟื้นฟูสภาพความเสียหาย และมีความสามัคคี ช่วยเหลือ ร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน เพื่อให้กลับมาสู่สภาวะปกติให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด