ความรู้

การต่อใบขับขี่ออนไลน์ผ่านระบบ DLT Smart Queue

601
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
การต่อใบขับขี่ออนไลน์ผ่านระบบ DLT Smart Queue

กรมการขนส่งทางบก เป็นหน่วยงานที่มีการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการต่อใบอนุญาตขับรถด้วยการเปิดอบรมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถอบรมผ่านเว็บไซต์ : www.dlt-elearning.com โดยจะมีการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ของตนเอง ตามรายละเอียด ดังนี้

สิ่งที่ต้องเตรียมในการอบรมผ่านระบบออนไลน์

1) ใบอนุญาตขับรถของตนเอง ในกรณีที่ยังไม่อบรม สามารถอบรมผ่านเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com โดยมีคำถาม 3 ข้อระหว่างอบรม ต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวภายในเวลาที่กำหนดค่ะ

2) บัตรประจำตัวประชาชน เมื่อผ่านการอบรมแล้ว สามารถเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะ

3) สมุดในการจดบันทึกระหว่างอบรม และระหว่างจองคิวเพื่อใช้ในการต่อใบอนุญาตขับรถ สามารถบันทึกรายละเอียดสำคัญได้เลยค่ะ

ขั้นตอนในการจองคิวในการต่อใบอนุญาตขับรถผ่านระบบออนไลน์

Advertisement

Advertisement

ขั้นตอน 1) ดาวน์โหลดโปรแกรม  DLT Smart Queue ผ่าน Play Store เพื่อใช้ในการดำเนินการเลือกวันในการทำใบอนุญาตขับรถ

ขั้นตอน หน้าต่างแรกในการปรากฎของโปรแกรม DLT Smart Queue

ขั้นตอน 2) เลือกภาษา ในการใช้งานโปรแกรม DLT Smart Queue มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ขั้นตอน 3) กรอกรหัสบัตรประจำตัวประชาชน และกำหนดรหัสผ่าน ใช้บัตรประจำตัวของตัวเองในการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และกำหนดรหัสผ่านที่สามารถจดจำได้ง่าย หรือบันทึกลงในสมุดก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจดจำอีกด้วยนะคะ

ขั้นตอน 4) เลือกสำนักงานขนส่ง ในการเลือกสำนักงานขนส่ง อันดับแรกต้องคำนึงถึงการเดินทางที่สะดวกและใกล้บ้านมากที่สุด ส่วนอันดับถัดไปคือการเลือกสำนักงานที่เหมาะสมในการต่อใบอนุญาตขับรถหรือใบขับขี่ค่ะ

ขั้นตอน 5) เลือกประเภทบริการ ในส่วนนี้จะเป็นการเลือกงานใบอนุญาต เพื่อใช้ในการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ลำดับถัดไปค่ะ ดังนั้นในการเลือกประเภทจะต้องเลือกประเภทที่ตนเองต้องการดำเนินการนะคะ

Advertisement

Advertisement

ขั้นตอน 6) คลิกเลือกปฏิทินวันทำการ โดยมีการแสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้

วงกลมสีดำ : วันว่างที่สามารถเลือกจองได้

วงกลมสีเหลือง : วันที่มีผู้บริการเลือกใช้จนครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว

วงกลมสีแดง : วันหยุดทำการ ซึ่งไม่สามารถเลือกบริการได้

ขั้นตอน

7) เลือกรอบบริการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงเวลา 08.30 น. / ช่วงเวลา 10.30 น. / ช่วงเวลา 13.00 น. สามารถเลิกช่วงเวลาที่ตนเองสะดวกได้เลยนะคะ ส่วนช่วงเวลาที่เต็มแล้วจะมีลักษณะวงกลมทึบไม่สามารถเลือกได้ ส่วนช่วงเวลาที่ยังไม่เต็มจะมีลักษณะวงกลมโปร่งใสค่ะ

ขั้นตอน8) รายละเอียดต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์เพื่อใช้เป็นหลักฐานในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ยังมี QR-code ในการแสดงอีกด้วยค่ะ และในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล สามารถเลือกเมนูต่าง ๆ ได้ดังนี้ เปลี่ยนภาษา จองเพิ่ม ยกเลิกการจองนี้สามารถเปลี่ยนวันและเวลาดังกล่าวได้ค่ะทั้งนี้ยังสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือออกจากระบบ หรือออกจากโปรแกรมได้อีกด้วยนะคะ

Advertisement

Advertisement

ดังนั้นการต่อใบขับขี่ออนไลน์ผ่านระบบ DLT Smart Queue จะมีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวก และสามารถเลือกวันเวลาที่ตนเองมีความต้องการ ทั้งนี้ระบบยังสามารถจองล่วงหน้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในการติดต่อในวันดังกล่าวอีกด้วยค่ะ

เครดิตภาพทั้งหมด : นักเขียน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์