คัดลอกลิงค์

กีฬา

กีฬาสีโรงเรียน ระดับเครือข่าย

พิจิกา พาเพลิน
พิจิกา พาเพลิน
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก พิจิกา พาเพลิน
แจ้งตรวจสอบ
กีฬาสีโรงเรียน ระดับเครือข่าย

      การจัดกิจกรรมการแข่งขัน กีฬา – กรีฑานักเรียน  เครือข่ายสถานศึกษาท่าชะมวงสามัคคี “ท่าชะมวงเกมส์” ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา เพื่อให้นักเรียนได้มีการแสดงความสามารถในการแข่งขันกีฬา ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ

          กิจกรรมมีอะไรบ้างมาดูกันเลย

กิจกรรมกิจกรรมภาพถ่าย : นักเขียน

เดินขบวนพาเหรด

       เป็นการแสดงวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ และปลูกฝังให้ทุกคนที่เข้าร่วมรักประเทศไทย รักษ์โลก ลดภาวะโลกร้อน การแสดงโชว์ต่าง ๆ ความคิดสร้างสรรค์ในขบวน เพื่อนักเรียนได้แสดงความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ออกแบบขบวนให้มีความสวยงาม และน่าสนใจ โดยมีผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายร่วมมือกันให้คำแนะนำ และผูกฝังสิ่งที่ดีกับทุกคน เพื่อให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา สร้างสุขภาพที่ดี ความกล้าแสดงออก โดยมีพิธีการสำคัญต่าง ๆ ก่อนการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ

Advertisement

Advertisement

กิจกรรมกิจกรรมภาพถ่าย : นักเขียน 

การแข่งขันกีฬา

      การแข่งขันกีฬา มีการผูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา สร้างมิตรภาพที่ดีทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการแข่งขัน เพื่อยึดเหนี่ยวให้ทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน และเคารพระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฏระเบียบ กติกาอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้ การแข่งขันกีฬา ได้แก่ วอลเลย์บอล  และกรีฑา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งการแข่งขันทุกระดับเพื่อการมีส่วนร่วมในทุกระดับชั้น และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเข้าร่วม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุตรของตนเอง และให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วน

Advertisement

Advertisement

กิจกรรมภาพถ่าย : นักเขียน 

     เป็นอย่างไรกันบ้างคะ “กิจกรรมการแข่งขัน กีฬา – กรีฑานักเรียน ท่าชะมวงเกมส์” ซึ่งอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน และกรีฑายังมีส่วนช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพที่ดีให้กับร่างกาย ทำให้ระบบไหลเวียนเลือดต่าง ๆ ทำงานได้ดีขึ้น ทั้งนี้การออกกำลังกายมีส่วนทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง และมีความคล่องแคล่วว่องไวในการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการแข่งขันกีฬายังช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  และมีสุขภาพที่ดี เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับร่างกายอีกด้วยค่ะ

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด