ไลฟ์แฮ็ก

กุญแจวิเศษ

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
กุญแจวิเศษ

มีการเก็บข้อมูลงานวิจัยชิ้นหนึ่ง
จากนักศึกษาจำนวน 100 คน
โดยจะใช้คำถามเดียวกัน
ว่า

"อีก 10 ปีข้างหน้า
พวกคุณคาดหวังว่า จะอยู่ในระดับไหน
และทำงานอะไร"

ทั้ง 100 คน ตอบว่า
อยากจะร่ำรวย มีชื่อเสียง
ได้ทำงานในบริษัทขนาดใหญ่
หรืองานที่มีอิทธิพลต่อโลกใบนี้
.

https://onscene-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/files/styles/body_image_480w/public/inline-images/heart-1809665_960_720.jpg?itok=h8HOQZSV Cr. Pixabay.com

จาก 10 ใน 100 คน ที่ถูกสำรวจ
ได้เขียนเป้าหมายชีวิตไว้ชัดเจน
และกำหนดว่า

จะได้รับผลสำเร็จเมื่อไหร่
พร้อมทั้งให้เหตุผล ว่า การสำเร็จนั้น
ว่า มีอะไรบ้าง
ต่างจากใน 90 คน ที่ไม่ได้เขียนเป้าหมายและเหตุผลใด
.

10 ปีต่อมา
นักวิจัย พบว่า นักศึกษา 10 คน
ที่เขียนเป้าหมายและแผนงานชีวิตไว้ชัดเจน
มีทรัพย์สิน คิดเป็นร้อยละ 90
ของนักศึกษา 100 คนที่ถูกสำรวจ
คำกล่าวที่ว่า
"เป้าหมายและแผนงาน คือกุญแจวิเศษ
ที่นำไปสู่ความสุขและความสำเร็จ"
จึงเป็นวิธีคิดที่ใช้ได้ผลจริง

อีกอย่างหนึ่ง
"คนที่มีเป้าหมายและแผนงานชัดเจน
แล้วเขียนมันออกมา สามารถนำไปปฏิบัติจริง

Advertisement

Advertisement

สิ่งที่เขาได้ คือ ผลลัพธ์แห่งความสำเร็จ

ที่ตกเป็นของพวกเขา โดยไม่ต้องร้องขอ
ต่างจากผู้ที่มีเป้าหมายและแผนงาน
แต่เก็บมันไว้ในสมอง

......

https://onscene-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/files/styles/body_image_480w/public/inline-images/key-2114361_960_720.jpg?itok=C1bXP2KX Cr.Pixabay.com

รู้จัก ไอแซก นิวตัน ใช่ไหมครับ!

เมื่อเขาจบชั้นมัธยม
พ่อของเขารู้ว่า ลูกมีพรสวรรค์ด้านการค้า
เพราะมีความว่องไว กล้าหาญ

และมีความคิดสร้างสรรค์
แต่ขาดประสบการณ์ทางสังคม
และความรู้เฉพาะด้าน

พ่อกับไอแซก ได้นั่งคุยกัน
เพื่อวางแผนการเรียนระยะยาว
ที่จะช่วยให้เขากลายเป็นผู้นำทางธุรกิจ
.
ช่วงแรก
ได้เรียนปริญญาตรีทางวิศวกรรมเครื่องกล
ใน 4 ปีนั้น เขาได้ศึกษาจุดเด่น จุดด้อย เงื่อนไข
และวิธีการผลิตของสินค้า
มีความรู้ ทักษะ และความคิดที่เป็นระบบ
รวมทั้งมีทัศนคติต่อการทำงาน
ที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง

ช่วงที่สอง
เรียนปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์
ใช้เวลา 3 ปี ในการสั่งสมเครือข่ายทางสังคม
ทำให้เข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจการค้า
และได้ความรู้เพิ่มเติมทางกฎหมายธุรกิจ
.

Advertisement

Advertisement

ช่วงที่สาม
สั่งสมประสบการณ์ทางสังคม
โดยใช้เวลารับราชการ 5 ปี
ที่ทำให้เขารู้จักโลก สิ่งแวดล้อมทางสังคม
ซึ่งบีบบังคับให้เขามีจิตสำนึกที่แข็งแกร่ง
และได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
กับบุคคลหลากหลาย
.

ช่วงที่สี่
ลาออกจากราชการ
แล้วสมัครเข้าทำงานในบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่
ใช้เวลา 2 ปี เพื่อเรียนรู้สภาพการตลาด
และเทคนิคการดำเนินธุรกิจ
หลังจากนั้น ก็ปฏิเสธเงินก้อนโตจากบริษัท
ที่ต้องการรั้งเขาไว้
โดยเริ่มต้นอาชีพธุรกิจในฝัน
ด้วยการเปิดบริษัทเป็นของตนเอง
.

https://onscene-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/files/styles/body_image_480w/public/inline-images/closed-271757_960_720.jpg?itok=Iq3BEfjw Cr.Pixabay.com

อันที่จริง
สิ่งที่เรียกว่า ความสำเร็จ
เป็นเพียงทางเลือกอย่างหนึ่งเท่านั้น
เมื่อเลือกเป้าหมายแบบไหน
ก็จะประสบความสำเร็จ

และมีชีวิตแบบนั้น
.
ความเป็นอยู่ในวันนี้
ไม่ได้ตัดสินชีวิตกันในวันนี้

และสภาพความเป็นอยู่ของพรุ่งนี้
ไม่ได้ตัดสินอนาคต

แต่ทั้งหมดล้วนมีผล

มาจากเป้าหมายชีวิตที่กำหนดไว้ในวันนี้

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์