คัดลอกลิงค์

ความรู้

คิดให้เป็น คิดไม่ผิด ฝึกคิดเชิงวิพากษ์

อาจารย์เปี๊ยก
อาจารย์เปี๊ยก
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก อาจารย์เปี๊ยก
แจ้งตรวจสอบ
คิดให้เป็น คิดไม่ผิด ฝึกคิดเชิงวิพากษ์

การวิพากษ์วิจารณ์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกเรื่องราวหรือกับทุกเหตุการณ์ เพราะเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน แต่การเข้าใจความหมายและลักษณะของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างถูกต้องและมีวิธีคิดเชิงวิพากษ์ที่เป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องนั้น เป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้ว่าเป็นอย่างไร

หนังสือซีรีย์การคิด 10 มิติของศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ที่ผู้เขียนได้รีวิวในทุกเล่ม ก็ไม่พลาดที่จะรีวิวหนังสือ การคิดเชิงวิพากษ์  ที่จะช่วยให้ทุกคนคิดเป็น จากเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต

เครดิตภาพถ่ายโดยผู้เขียน

หนังสือการคิดเชิงวิพากษ์ ในราคาปก 175 บาทที่ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้แต่งขึ้น จะช่วยพัฒนาให้ผู้อ่านและคิดตามเป็น    ได้มีความสามารถในการ “คิดเป็น”  ผู้เขียนได้หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านและสรุปสาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ในส่วนที่ประทับใจเป็นประเด็นดังนี้

Advertisement

Advertisement

 1. การคิดเชิงวิพากษ์ในหนังสือเล่มนี้ ให้ความแจ่มชัดว่า การคิดเชิงวิพากษ์จะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติ จะต้องให้คิดเป็นกรณีพิเศษ
 2. ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์นั้น จะต้องอาศัยความมีเหตุผลเพื่อวินิจฉัยสิ่งต่าง ๆ โดยมีความสุจริตเที่ยงธรรมในความคิด
 3. เทคนิคสำคัญในการคิดเชิงวิพากษ์ คือ อย่าเพิ่งปักใจเชื่อในสิ่งที่ได้เห็น หรือได้ฟังในทันที
 4. การวินิจฉัยอย่างมีเหตุผม มีข้อมูลสนับสนุนในสิ่งที่คิด เป็นวัตถุดิบจำเป็นในการคิดวิธีนี้
 5. เหตุผลที่เราจะต้องพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์นั้น เพราะเหตุการณ์หลายอย่างซับซ้อน จะต้องใช้การวิพากษ์ ซึ่งเป็นทักษะที่สูงขึ้นจากการวิเคราะห์
 6. การพัฒนานิสัยการคิดเชิงวิพากษ์ จะต้องรู้จักมองสิ่งที่ผิดปกติในสถานการณ์ที่ปกติให้ได้

Advertisement

Advertisement

 • ทุกคนสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ได้ เพราะทักษะนี้เป็นประตูต่อยอดไปสู่ทักษะการคิดชนิดอื่น ๆ ที่ต้องอาศัยพื้นฐานนี้
 • https://pixabay.com/th/illustrations/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A-2004314/การได้อ่านหนังสือส่งเสริมทักษะการคิดที่หลากหลาย โดยเฉพาะทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งดูเหมือนว่าใคร  ๆ ก็คิดแบบนี้ได้ เพียงแค่มีความคิดเห็นต่อเรื่องราวหรือเหตุการณ์ใดใด แต่ในความลึกซึ้งของการคิดชนิดนี้ จะต้องมีวิธีการคิดที่ถูกต้องและใช้งานได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ในส่วนของผู้เขียนก็ได้ใช้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นเนื้อหาในการสอนนักศึกษาในวิชาชีพของตนเองที่เป็นครูอาจารย์ ทั้งยังได้แนะนำหนังสือเล่มนี้และเล่มอื่น ๆ ที่พัฒนาทักษะการคิด เพื่อให้นักศึกษาที่สอนได้มีคู่มือในการฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิดของตนเอง

  https://pixabay.com/th/illustrations/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1-4389372/ผู้เขียนเชื่อว่า การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์จะทำให้เรากลายเป็นคนที่คิดเป็น เพราะความมีเหตุผลเป็นฐานรองรับการคิดในแต่ละครั้ง บวกกับการวินิจฉัยสิ่งต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรมจากจิตใจที่เที่ยงตรงไม่อคติ จึงขอแนะนำให้เพื่อน ๆ ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ที่จะนำทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ   

  Advertisement

  Advertisement

  เครดิตภาพถ่ายโดยผู้เขียน

  หากเพื่อน ๆ สนใจอ่านหนังสือซีรีย์ 10 วิธีคิด ของศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ก็สามารถตามรอยสะสมหนังสือได้ตามผู้เขียน ในส่วนของการหาซื้อหนังสืออ่าน ก็สามารถหาซื้อได้หลายช่องทางทั้งในส่วนของอีบุ๊กออนไลน์และในแผงร้านหนังสือทั่วไป รวมทั้งหน้าสำนักพิมพ์ซัคเซส มีเดีย ซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือซีรีย์นี้ 

  เครดิตภาพถ่ายโดยผู้เขียน


  เครดิตภาพถ่ายที่ 1,4,5 และภาพปกโดยผู้เขียน 

  เครดิตภาพถ่ายที่ 2 จาก pixabay

  เครดิตภาพถ่ายที่ 3 จาก pixabay 

  ความคิดเห็น

  Advertisement

  Advertisement

  Advertisement

  บทความล่าสุด