คัดลอกลิงค์

ความรู้

ชมประวัติศาสตร์สงขลา ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา

narischai
narischai
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก narischai
แจ้งตรวจสอบ
ชมประวัติศาสตร์สงขลา ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา

     นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าชายแดนใต้ หลายท่านคงทราบแล้วว่าเป็นคำขวัญประจำจังหวัดสงขลาของเรานี่เอง แน่นอนครับเกริ่นหัวเรื่องมาซะขนาดนี้แล้ว ก็คงจะหนีไม่พ้นกับการเขียนถึงจังหวัดสงขลา โดยผู้เขียนเองได้มีโอกาสย้ายมารับราชการที่จังหวัดสงขลาเมื่อปี 2556 จนถึงปัจจุบันก็ย่างเข้าปีที่ 8 แล้ว ต้องยอมรับว่าตนเองคุ้นเคยกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวใต้ไปแล้ว โดยเฉพาะสงขลาเป็นเมืองที่น่าอยู่ และมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีสิ่งที่ให้เราเรียนรู้มากมาย ผมอยู่ที่นี่มา 8 ปี ยังเที่ยวสงขลาไม่ครบเลย แต่วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับสถานที่แห่งหนึ่งที่จะทำให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดสงขลาได้อย่างครบถ้วน นั่นคือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา

เครดิตภาพโดย FB: Songkhla National Museum

Advertisement

Advertisement

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา เป็นสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราว ประวัติความเป็นมา ตลอดจนศิลปวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันมารวบรวมจัดแสดงไว้ให้คนที่สนใจได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่รวมรวมมรดกของชาติไทย ที่สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของคนใต้เอาไว้นั่นเอง อาคารพิพิธภัณฑ์ที่นี่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นที่พำนักของคนสำคัญ เป็นที่ว่าราชการ ศาลาว่าการ และศาลากลางจังหวัด จนกระทั่งปัจจุบันกลายมาเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์เมื่อราวปี 2525พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา

 เครดิตภาพโดย FB: Songkhla National Museum 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา เครดิตภาพโดย FB: Songkhla National Museum 

เมื่อท่านเข้าไปแล้วจะพบกับอาคารหลังหนึ่งที่มีความสวยงาม โดดเด่น เป็นสถาปัตยกรรมจีน นั่นแหละคืออาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา อาคารจะมี 2 ชั้น ชั้นล่างจะเป็นส่วนที่จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนสงขลา ประวัติความเป็นมาของเมืองสงขลา รวมถึงลักษณะภูมิประเทศ ส่วนชั้นบนก็จะทำเป็นห้องจัดแสดงเช่นกัน มีทั้งหมด 5 ห้อง ปัจจุบันดูแลโดยกรมศิลปากร เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ในพุธ ถึง วันอาทิตย์ เวลาตั้งแต่ 09.00 – 16.00 น. โดยผู้ที่เข้าชมต้องเสียค่าเข้าชมดังนี้ครับ คนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณร ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับ เข้าชมฟรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา

Advertisement

Advertisement

 เครดิตภาพโดย FB: Songkhla National Museum 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา เครดิตภาพโดย FB: Songkhla National Museum     

ปัจจุบันก็มีคนที่สนใจจำนวนมาก โดยเฉพาะสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดได้ให้ความสนใจและนำนักเรียน นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาแห่งนี้ โดยที่นี่มีวิทยากรคอยให้ความรู้และคลายข้อสงสัยของผู้ที่สนใจ รับรองเลยว่าท่านใดที่มาที่นี่จะต้องได้รับความรู้เต็ม ๆ ทั้งเกี่ยวกับข้อมูลประวัติความเป็นมาของสงขลา รวมทั้งศิลปวัตถุสมัยโบราณภาคใต้ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี

Advertisement

Advertisement

ชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาเครดิตภาพโดย FB: Songkhla National Museum     

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาเครดิตภาพโดย FB: Songkhla National Museum     

    ก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ ไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสงขลาได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ตั้งอยู่ที่ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา หากไปกันเป็นคณะก็ขอแนะนำว่าให้ติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับ

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด