ความรู้

ชวนฝึกทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ชวนฝึกทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์

ถ้าใครเคยอ่านสามก๊กวิทยา ก็จะเห็นภาพของวิธีคิดที่เป็นกลยุทธ์อย่างเด่นชัดว่า การคิดที่ซับซ้อน วางแผนอย่างแยบยลมีขั้นตอน ผ่านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบและการคาดคะเนผลลัพธ์ที่จะเป็นตามแผนที่คิดไว้ โดยมีทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ คงจะเข้าใจภาพรวมคำว่า การคิดเชิงกลยุทธ์ โดยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้เขียนหนังสือการคิดเชิงกลยุทธ์เล่มนี้ ในปกใหม่วางแผงราคา 195 บาท เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และวิธีการคิดเชิงกลยุทธ์ที่น่าสนใจมาก

ผู้เขียนเองในฐานะแฟนคลับและหนอนนักอ่าน ซึ่งหลงใหลอ่านงานเขียนที่ส่งเสริมทักษะการคิดที่หลากหลาย จึงต้องทำหน้าที่รีวิวหนังสือการคิดเชิงกลยุทธ์เล่มนี้ เพื่อแบ่งปันสู่สาธารณะและเพื่อปลดเปลื้องอารมณ์การอ่าน ที่ได้สั่งสมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในตนเอง

Advertisement

Advertisement

เครดิตภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ผู้เขียนเองได้อ่านหนังสือการคิดเชิงกลยุทธ์ ที่บอกเล่าความสำคัญและเหตุผลในการคิดเชิงกลยุทธ์ให้เป็น เนื่องด้วยความชัดเจนของการคิดที่มีเป้าหมาย ไม่เลื่อนลอย มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของสิ่งที่คิดเพื่อการใดการหนึ่ง ให้มีความชัดเจนและสามารถดำเนินภารกิจนั้นให้บรรลุเป้าหมาย ผู้เขียนเข้าใจเนื้อหาโดยรวมจากหนังสือเล่มนี้ว่า การคิดเชิงกลยุทธ์นั้น ผู้คิดจะต้องรู้จักใช้การคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นพื้นฐานเพื่อประเมินสถานการณ์ก่อน หลังจากนั้นค่อยกำหนดทางเลือก หรือคิดการวางแผนเพื่อให้มีทางเลือกอย่างน้อยต้องมีแผนหลักและแผนสำรอง โดยมีการเขียนออกมาเป็นแผนกลยุทธ์ ซึ่งความสำคัญของกลยุทธ์นั้น คือวิธีการที่เป็นขั้นตอน สามารถวัดผล และประเมินความสำเร็จได้ ซึ่งกลยุทธ์ที่ดีนั้นจะต้องมีความรอบคอบ รับความเสี่ยงที่จะล้มเหลวไว้ได้ รวมทั้งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติได้ ไม่ใช่การคิดวางแผนที่เพ้อฝันหรือไม่มีวันเป็นไปได้

Advertisement

Advertisement

หากจะเปรียบเทียบการคิดเชิงกลยุทธ์ให้เห็นภาพว่า เป็นอย่างไร ผู้เขียนเห็นว่า การเล่นหมากรุก สามารถอธิบายวิธีการคิดเชิงกลยุทธ์ได้เป็นอย่างดี เพราะทราบกันดีว่า การเล่นหมากรุกนั้นจะต้องใช้การคิดที่ซับซ้อน จากการเดินหมาก การวางแผนรับมือ ทั้งคิดแบบปกติ หนึ่งชั้น สองชั้น สามชั้น โดยในหนังสือการคิดเชิงกลยุทธ์เล่มนี้ ก็ได้สอนเทคนิคการคิดเชิงกลยุทธ์ไว้ให้เรียนรู้

https://pixabay.com/th/illustrations/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%86%E0%B8%B2%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C-5143711/เทคนิคในการคิดเชิงกลยุทธ์ในหนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมไว้เพื่อให้ผู้อ่านได้รับตัวอย่างวิธีคิดที่เหมาะสมกับธุรกิจ กิจการ สภาวะต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เมื่ออ่านแล้วก็สามารถเข้าใจได้เพราะมีภาพประกอบ กรณีศึกษาการคิดเชิงกลยุทธ์จากธุรกิจที่ยกตัวอย่างไว้ ในส่วนตัวของผู้เขียนเอง ได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ในการแนะนำให้นักศึกษาที่ผู้เขียนสอนได้อ่าน หลังจากนั้นก็ให้เขาคิดต่อยอดในการคิดเชิงกลยุทธ์ จากการเรียน อาทิ การคิดกลยุทธ์ทางการตลาด เป็นต้น เมื่อได้อ่านหนังสือส่งเสริมการคิดแบบนี้ ก็จะทำให้เกิดความคิดและมีปัญญาสว่างไสวเหมือนหลอดไฟที่ส่องสว่างให้แสงส่องทาง

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/th/illustrations/lightbulbs-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%9F-%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1875257/การได้อ่านหนังสือส่งเสริมการคิดแบบนี้ นอกจากย่นย่อประสบการณ์ที่จะต้องรวบรวม เรียงเรียง กลั่นกรองเนื้อหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการคิดเชิงกลยุทธ์ที่มีมากมาย ทำให้ประหยัดเวลาและมีคู่มือเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ได้อย่างมีคุณค่า นอกจากนี้ ความรู้ที่ได้รับหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้ ยังถูกนำไปใช้ในการร่วมคิด ร่วมทำแผนกลยุทธ์ทางการศึกษาของงานที่รับผิดชอบ ที่ทำให้ระบบการคิดมีขั้นตอนและสนองต่อเป้าหมายของภารกิจที่ทำ

เครดิตภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ผู้เขียนเชื่อว่า การได้อ่านหนังสือ “การคิดเชิงกลยุทธ์” จะทำให้ผู้อ่านเพลิดเพลินกับภาษาที่ใช้เขียนเล่าง่าย ๆ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง ในฐานะแฟนคลับและผู้สะสมซีรีย์ 10 วิธีคิด อันเป็นผลงานของ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ขอแนะนำให้เพื่อน ๆ ได้หยิบอ่านหนังสือเหล่านี้ ซึ่งมีคุณค่าอย่างแน่นอน เพราะความรู้ในการพัฒนาทักษะการคิด ทำให้ปัญญาได้แตกฉาน

...อนึ่งหากเพื่อน ๆ ชื่นชอบหนังสือส่งเสริมการคิดซีรีย์ 10 วิธีคิดของ ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ก็สามารถหาซื้อหนังสืออ่านได้ตามช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ  หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ ติดตามอ่านบทความรีวิวบุ๊กจากผู้เขียน เพื่อรับความสุขในการอ่านและความรู้ที่เป็นผลลัพธ์โดยตรง


เครดิตภาพถ่ายที่ 1, 4 และภาพปกบทความโดยผู้เขียน

เครดิตภาพถ่ายที่ 2 จาก pixabay

เครดิตภาพถ่ายที่ 3 จาก pixabay

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์