คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ด่วน !!! คุมโควิด -19 ห้ามบุคคลทุกสัญชาติ เข้า – ออก ด่านชายแดนในจังหวัดสงขลา

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ด่วน !!! คุมโควิด -19 ห้ามบุคคลทุกสัญชาติ เข้า – ออก ด่านชายแดนในจังหวัดสงขลา

สงขลา – สะเดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเซ็นคำสั่งห้ามบุคคลทุกสัญชาติเข้า-ออก ทั้ง 3 ด่านชายแดนในจังหวัดสงขลา เพื่อควบคุมไวรัส COVID – 19 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563  จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะที่ในจังหวัดพบผู้ป่วยยืนยันจำนวน 5 ราย

ด่วน !!! คุมโควิด -19 ห้ามบุคคลทุกสัญชาติ เข้า – ออก ด่านชายแดนในจังหวัดสงขลา22 มีนาคม 2563   นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เซ็นคำสั่งที่ 1576 / 2563 เรื่องระงับการเดินทางเข้า – ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรตลอดแนวชายแดนจังหวัดสงขลาเป็นการชั่วคราว

ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัศโคโรนา 2019  อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมโรคติดต่ออันตรายของจังหวัดสงขลาไม่ให้แพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5 / 2563 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563ด่วน !!! คุมโควิด -19 ห้ามบุคคลทุกสัญชาติ เข้า – ออก ด่านชายแดนในจังหวัดสงขลา

Advertisement

Advertisement

ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิดหรือระงับปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จังหวัดสงขลาจึงมีคำสั่ง ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนดังนี้ คือ จุดผ่านแดนถาวรด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา จุดผ่านแดนถาวรด่านบ้านประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา ระงับการเข้า-ออกของบุคคลทุกสัญชาติ ตลอดจนยานพาหนะและสิ่งของตลอดแนวชายแดนจังหวัดสงขลา

ด่วน !!! คุมโควิด -19 ห้ามบุคคลทุกสัญชาติ เข้า – ออก ด่านชายแดนในจังหวัดสงขลา

ยกเว้นการเข้า – ออกเพื่อการขนส่งสินค้าพร้อมด้วยคนประจำยานพาหนะขนส่งสินค้าจำนวนคันละ 1 คน ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  COVID – 19  จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวรด่านสะเดา ทั้งนี่ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมเป็นต้นไป

Advertisement

Advertisement

ด่วน !!! คุมโควิด -19 ห้ามบุคคลทุกสัญชาติ เข้า – ออก ด่านชายแดนในจังหวัดสงขลาสำหรับสถานการณ์ COVID – 19 ในจังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2563  ผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรค สะสม 181 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 159 ราย รอผลตรวจ ( รอบแรก ) 4 ราย รอผลยืนยัน ( รอบสองจากส่วนกลาง)  13 ราย ( พักในโรงพยาบาล ) 13 ราย  ผู้ป่วยยืนยัน 5 ราย

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด