คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ท่าอากาศยานหาดใหญ่เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

The Brown Tea
The Brown Tea
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก The Brown Tea
แจ้งตรวจสอบ
ท่าอากาศยานหาดใหญ่เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ดำเนินการเพิ่มมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (Coronavirus  disease 2019) โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยานด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด (Handheld Infrared Thermometer) ณ อาคารผู้โดยสารขาออกท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริเวณประตูทางเข้าอาคารก่อนผ่านจุดตรวจค้นสัมภาระ (Terminal Screening Point) เพื่อเป็นการยกระดับการตรวจคัดกรองและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน 

มาตรการ

อีกทั้งยังมีการจัดวางเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในบริเวณต่างๆเช่น ทางเข้าอาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์ตรวจรับบัตรโดยสารของสายการบิน ฯลฯ เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถทำความสะอาดมือได้เท่าที่ต้องการและเป็นการลดอัตราเสี่ยงในการสะสมและสัมผัสกับเชื้อโรคอีกทางหนึ่ง

Advertisement

Advertisement

การตรวจคัดกรอง

นอกจากนี้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้มีการใช้วิธีการทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning ในทุกบริเวณของท่าอากาศยานอย่างต่อเนื่องทั้งบริเวณพื้นที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าและอาคารผู้โดยสารขาออกโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อสูตรของสถาบันบำราศนราดูร เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่า ทุกพื้นที่ของท่าอากาศยานหาดใหญ่จะสะอาดและปราศจากเชื้อโรค

Deep Cleaning

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของท่าอากาศยานหาดใหญ่ สามารถติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ 074-227000-3 และหมายเลขโทรสาร 074-227050 

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด