ความรู้

พอลิเมอร์ สาขาดีที่น่าเรียน

3.0k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
พอลิเมอร์ สาขาดีที่น่าเรียน

สาขาวิชาพอลิเมอร์ เป็นสาขาวิชาหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์ แต่เป็นสาขาวิชาที่น้อง ๆ มัธยมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไรนัก เนื่องจากเป็นการเรียนในเชิงวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งน้อง ๆ ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ เช่น คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และฟิสิกส์ เป็นส่วนใหญ่ และมีน้อง ๆ อีกกลุ่ม ซึ่งรู้จักสาขาวิชานี้ แต่ก็ยังไม่รู้รายละเอียดที่แน่ชัดว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรกันแน่

วันนี้เราจึงพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับสาขาวิชาพอลิเมอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นอีกสาขาที่น่าเรียน น่าสนใจ และมีความสำคัญในปัจจุบันอีกด้วยค่ะ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางพารา


บรรยากาศในการเรียนการสอนรูปภาพจาก: https://web.facebook.com/search/top?q=polymer%20psu%20-

พอลิเมอร์ คืออะไร และเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ?

พอลิเมอร์ ได้แก่ พลาสติก ยาง และเส้นใย ซึ่งหากเรามองไปยังสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราในชีวิต ไม่ว่าจะเป็น เก้าอี้ โต๊ะ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ทำมาจากวัสดุประเภทพอลิเมอร์ทั้งสิ้น

Advertisement

Advertisement

ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์รูปภาพจาก: www.thaitechno.net

การเรียนการสอนส่วนใหญ่ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การเรียนการสอนในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ

ในชั้นปีที่ 1 จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และฟิสิกส์ รวมถึงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิชาต่าง ๆ

ชั้นปีที่ 2 จะเริ่มเข้าเรียนในรายวิชาของสาขาวิชา แต่ยังไม่เจาะจงเฉพาะด้าน

ชั้นปีที่ 3 มีการเรียนการสอนเจาะจงเฉพาะในแต่ละด้านมากยิ่งขึ้น เช่น ยางและเทคโนโลยียาง พลาสติก กระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์และสมบัติต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง โดยชั้นปีที่นี้ จะมีความเข้มข้นในการทำปฏิบัติการ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเห็นผลจากการทดลองจริง อีกทั้งยังมีการออกแบบผลิตภัณฑ์จากการทำปฏิบัติการต่าง ๆ อีกด้วย

ปฏิบัติการทางพอลิเมอร์รูปภาพจาก: https://web.facebook.com/search/top?q=polymer%20psu%20-

Advertisement

Advertisement

และในชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นชั้นปีสุดท้าย เป็นการสัมมนา และการทำงานวิจัย โดยการนำความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด มาสังเคราะห์และวิเคราะห์ผล ทำให้เรามีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่ทำมากยิ่งขึ้น

จบแล้วทำงานอะไร มีโอกาสตกงานไหม ?

หากเราเรียนจบแล้ว สามารถทำงานในโรงงานเกี่ยวกับพอลิเมอร์ หรือเคมีก็ได้ เพราะพื้นฐานของพอลิเมอร์มาจากเคมีเช่นเดียวกัน หรือสามารถทำงานในบริษัทต่าง ๆรวมทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนอีกมากมาย จะเห็นได้ว่าสาขาวิชานี้มีโอกาสตกงานน้อย เนื่องจากมีสายงานที่กว้างขวาง และในปัจจุบันก็กำลังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผู้คนรู้จักและได้รับความสนใจน้อยเลยทีเดียว หรืออจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่า"ไม่เลือกงาน ไม่ยากจนค่ะ"

อีกหนึ่งความกังวลของคนที่ไม่เข้าใจในสาขาวิชานี้ คือส่วนใหญ่เราจะทำการผลิตพลาสติก ซึ่งแน่นอนว่าพลาสติกกำลังเป็นปัญหาในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกต่างหาก แต่เราก็อย่าลืมว่าพอลิเมอร์สามารถได้มาจากแหล่งธรรมชาติได้อีกเช่นกัน อย่างเช่น เซลลูโลสก็นับว่าเป็นพอลิเมอร์ทางธรรมชาติที่มีปริมาณมากที่สุด นักวิจัยจึงมีการพัฒนาเกี่ยวกับพอลิเมอร์ชีวภาพทำให้พอลิเมอร์ชนิดนี้มีความสามารถในการย่อยสลายได้เร็วกว่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าพอลิเมอร์ที่ได้จากกระบวนการทางปิโตรเคมีในปัจจุบัน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์