คัดลอกลิงค์

ความรู้

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา แหล่งเรียนรู้คู่วิถีคนใต้

Siri
Siri
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Siri
แจ้งตรวจสอบ
พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา แหล่งเรียนรู้คู่วิถีคนใต้

หากจะกล่าวถึงแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของภาคใต้ ศูนย์รวมที่จะพาเราไปศึกษาความเป็นมา และวิถีชีวิตที่ถูกสืบทอดจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของคนใต้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะวัฒนธรรมแถบลุ่มทะเลสาบสงขลาและวัฒนธรรมนครศรีธรรมราช ผู้เขียนอยากขอแนะนำที่นี่ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา(ภาพถ่ายโดยผู้เขียน)

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา Folklore Museum The Institute for Southern Thai Studies ตั้งอยู่ที่หมู่  1 บ้านอ่าวทราย ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 ภายในพิพิธภัณฑ์รวบรวมข้อมูล โบราณวัตถุ ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านของคนภาคใต้ ตลอดจนจำลองการดำรงชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งวัตถุโบราณที่จัดแสดงมีมากกว่า 50,000 ชิ้น โดยแบ่งจัดแสดงอยู่ในอาคารต่าง ๆ ทั้งอาคารเรือนไทยโบราณ เรือนทรงปั้นหยาแบบภาคใต้ อาคารปูนแบบไทยประยุกต์สมัยใหม่ และอาคารอื่น ๆ ด้วย

Advertisement

Advertisement

รูปหล่อโลหะมโนราห์วิวทะเลสาบสงขลา(ภาพถ่ายโดยผู้เขียน)

จุดเด่นที่เราจะไม่มายืนตรงนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงพิพิธภัณฑ์อย่างแท้จริง นั่นคือรูปหล่อโลหะมโนราห์ตั้งวง หันหน้าออกไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เรามักเห็นบ่อย ๆ ในวิดีโอเกี่ยวกับสงขลา ตลอดจนเป็นสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของภาคใต้ แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่ารูปหล่อนี้ตั้งอยู่ที่สถาบันทักษิณคดี จุดนี้ถือเป็นจุดควรมาถ่ายรูปเช็คอิน ชมวิวสวย ๆ  ที่สำคัญบรรยากาศดีมาก สามารถมองเห็นทะเลสาบสงขลาและสะพานติณสูลานนท์ที่ข้ามฝั่งระหว่างเกาะยอ อำเภอเมือง และอำเภอสิงหนคร 

ส่วนหนึ่งที่จัดแสดง(ภาพถ่ายโดยผู้เขียน)

ห้องจัดแสดงมีทั้งหมด 31 ห้อง แต่ละห้องจะจัดแสดงวัตถุโบราณที่ต่างกันไป ผู้เขียนต้องยอมรับก่อนว่ายังเดินดูไม่ครบทุกห้อง เนื่องจากมีเยอะมาก สำหรับคนที่จะมาควรสวมรองเท้าที่เดินสบาย ๆ มิฉะนั้นต้องมีนวดขาหลังจากมาที่นี่แน่นอน

Advertisement

Advertisement

ห้องกระต่ายขูดมะพร้าว(ภาพถ่ายโดยผู้เขียน)

ห้องที่ผู้เขียนรู้สึกประทับใจ และอยากแนะนำ ได้แก่ ห้องเครื่องปั้นดินเผา ห้องผ้าทอพื้นเมือง ห้องเหรียญและเงินตรา ห้องศิลปหัตถกรรม

ห้องที่ชื่นชอบและประทับใจมากที่สุดก็คือ ห้องกระต่ายขูดมะพร้าว ซึ่งภายรวบรวมกระต่ายขูดมะพร้าวจำนวนมาก หลากหลายรูปแบบ กระต่ายขูดมะพร้าวถือเป็นอุปกรณ์เครื่องครัวพื้นฐานของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะภาคใต้ที่มีมะพร้าวเป็นพืชที่พบได้ทั่วไป มะพร้าวจึงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะอาหารและยา กระต่ายขูดมะพร้าวจึงถือเป็นภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นที่คิดมาเพื่ออำนวยความสะดวก และยังสร้างสรรค์เป็นรูปต่าง ๆ เป็นสิ่งที่หาดูได้ยาก

Advertisement

Advertisement

กระต่ายขูดมะพร้าวรูปช้าง(ภาพถ่ายโดยผู้เขียน)

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางสังคมและเทคโนโลยีอาจทำให้คนรุ่นใหม่หลงลืมสิ่งที่เรียกว่ารากเหง้าทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้เหล่านี้ล้วนแล้วแต่คงไว้ซึ่งข้อมูลท้องถิ่นมากมายที่รอให้ทุกคน ไม่ใช่แค่คนในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้เข้ามาศึกษา เพื่อระลึกและเห็นความเป็นไปตั้งแต่อดีต และมีความภาคภูมิใจที่จะรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป

 

  • พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาเปิดให้บริการเข้าชมทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. (ยกเว้นวันอังคาร)
  • ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ นักเรียนตั้งแต่ระดับประถม-มัธยม 10 บาท นิสิตนักศึกษา 20 บาท (นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าฟรี) ประชาชนทั่วไป 50 บาท ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 100 บาท

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด