คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

ย่านเมืองเก่าสงขลา เสน่ห์ที่ยังไม่จางหาย

ชีพจรลงเท้า
ชีพจรลงเท้า
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก ชีพจรลงเท้า
แจ้งตรวจสอบ
ย่านเมืองเก่าสงขลา เสน่ห์ที่ยังไม่จางหาย

สงขลามีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในขณะนี้อยู่บริเวณหลังประตูเมืองสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยเป็น "ย่านเมืองเก่า" ที่มีการอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนซึ่งตั้งอยู่ระหว่างถนนหลัก 3 สาย เลียบขนานกับทะเลสาบสงขลา คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม โดยมีถนนเล็ก ๆ เชื่อมต่อถนนหลักทั้งสามเป็นแนวขวางถึงกัน 6 สาย คือ ถนนพัทลุง ถนนยะลา ถนนปัตตานี ถนนหนองจิก ถนนยะหริ่ง และถนนสายบุรี

ย่านเมืองเก่าน่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ที่ชื่นชอบด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม เพราะมีตึกรามบ้านเรือนเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 30 ปี จนถึงเกือบ 200 ปี มีภาพวาดตามผนังอาคารกระจายอยู่บนถนนหลักและถนนย่อยดังกล่าวซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสงขลาในอดีต

อาคารแบบจีนดั้งเดิมอาคารแบบจีนดั้งเดิม สร้างในช่วงตั้งเมืองสงขลา พ.ศ. 2379 ลักษณะอาคารเป็น 2 ชั้น ยาวลึกเข้าไปด้านใน ด้านหน้าขายของและด้านในสุดเป็นที่พักอาศัย

Advertisement

Advertisement

อาคารแบบจีนพาณิชย์

 อาคารแบบจีนพาณิชย์ คล้ายแบบจีนดั้งเดิมแต่ประยุกต์ให้เป็นแบบเรียบง่ายและทันสมัยยิ่งขึ้น อายุกว่า 70 ปี

อาคารแบบชิโน-ยูโรเปียนอาคารแบบชิโน-ยูโรเปียน ประดับตกแต่งด้านบนของหน้าต่างด้วยปูนปั้นลวดลายผสมผสานระหว่างจีนกับยุโรป คล้ายสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสในจังหวัดภูเก็ต

อาคารแบบจีนสมัยใหม่อาคารแบบจีนสมัยใหม่ สร้างแนวตะวันตก มักจะบอกปีที่สร้างหรือชื่ออาคารไว้บนสุดของอาคาร ส่วนใหญ่มี 2-4 ชั้น และอายุกว่า 30 ปี

จิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมฝาผนังตามอาคารต่าง ๆ ในย่านเมืองเก่า

โรงสีแดง หับโห้หิ้นโรงสีแดง หับโห้หิ้นโรงสีแดง หับโห้หิ้น เคยเป็นโรงสีข้าวขนาดใหญ่กว่า 100 ปี ปัจจุบันเลิกกิจการแล้วและปรับปรุงเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดสงขลา

นอกจากนี้ในบริเวณย่านเมืองเก่าเป็นที่ตั้งของศาลเจ้า 5 แห่ง วัด 4 แห่ง และมัสยิด 1 แห่ง จึงทำให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมาเป็นเวลาช้านานระหว่างคนต่างเชื้อชาติและศาสนา และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สายกินไม่ควรพลาดคือย่านนี้เป็นแหล่งอาหารทั้งคาวหวานมากมายหลายชนิด

Advertisement

Advertisement

จากการบอกเล่าของคนในพื้นที่ทราบว่าอาคารเก่าโบราณในย่านเมืองเก่าสงขลาเริ่มหายไปทีละหลังสองหลังเนื่องจากชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาและความต้องการใช้พื้นที่ หากมีโอกาสควรแวะไปเยี่ยมชมกันก่อนที่จะกลายเป็นอาคารใหม่และหมดเสน่ห์ของความเป็นเมืองเก่า

 

(ภาพประกอบทั้งหมดถ่ายโดยนักเขียน "ชีพจรลงเท้า")

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด