คัดลอกลิงค์

โควิด-19

รายงานสถานการณ์ Covid สงขลา

อาจารย์เปี๊ยก
อาจารย์เปี๊ยก
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก อาจารย์เปี๊ยก
แจ้งตรวจสอบ
รายงานสถานการณ์ Covid สงขลา

เมื่อช่วงสายของวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร COVID-19 จังหวัดสงขลา ได้จัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และสาธารณสุขจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง โดยจัดถ่ายทอดสดผ่าน เพจ Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ได้รายงานสถานการณ์ COVID19 ว่า ยอดสะสมผู้ป่วย ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563 อยู่ที่่ 181 คน โดยผ่านการตรวจรักษาแล้ว ไม่พบเชื้อไวรัส 159 คน รอผลตรวจยืนยันอย่างเป็นทางการจากการตรวจรอบแรก 4 ราย รอผลยืนยันการตรวจจากส่วนกลาง 13 ราย และยืนยันผู้ป่วยติดเชื้อ COVID -19 จำนวน 5 ราย ซึ่งทั้ง 5 คนนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์เป็นพิเศษ ซึ่งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางและตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องของจังหวัดสงขลาได้ ทางเพจ https://www.facebook.com/Pr.Songkhla.Thailand/

Advertisement

Advertisement

 

https://www.facebook.com/Pr.Songkhla.Thailand/photos/p.896100177517443/896100177517443/?type=1&theaterเครดิตภาพจาก  facebook.com/Pr.Songkhla

จังหวัดสงขลา ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร COVID-19 จังหวัดสงขลา เพื่อเปิดรับ-ส่ง สื่อสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 โดยในช่องทางเพจนั้น ได้มีข่าวสารอัพเดต และให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับมือกับ COVID 19 ตามคำแนะนำของสาธารณสุขจังหวัด นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางในการร่วมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ COVID 19 ไม่ว่าจะเป็นการท่าอากาศยาน หรือหน่วยงานรัฐ เอกชน ที่มีข้อมูล เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID 19  

https://www.facebook.com/Pr.Songkhla.Thailand/photos/rpp.571772723283525/899121913881936/?type=3&theaterเครดิตภาพจาก  facebook.com/Pr.Songkhla

https://www.facebook.com/Pr.Songkhla.Thailand/photos/a.682048188922644/891884867938974/?type=3&theaterเครดิตภาพจาก facebook.com/Pr.Songkhla 

จากรายงานข่าวสถานการณ์ไวรัส COVID 19 ล่าสุดวันที่ 22 มีนาคม 2563 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อรับประกาศจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับการควบคุมโรคระบาดที่ลงนามประกาศโดยผู้ว่าราชการ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ได้มีการขอความร่วมมือให้ผู้ที่มีความเสี่ยง จากการประกาศของจังหวัด ไม่ว่าจะเดินทางจากต่างประเทศเพื่อนบ้าน หรือ ต้องสงสัยว่า ตนเองอาจมีความสุ่มเสี่ยงกับพื้นที่และเวลา ที่เกี่ยวข้องกับ COVID 19 จากพื้นที่ต่าง ๆ ให้เข้ารับการตรวจคัดกรอง เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น  

Advertisement

Advertisement

https://www.facebook.com/Pr.Songkhla.Thailand/photos/a.682048188922644/895406494253478/?type=3&theaterเครดิตภาพจาก facebook.com/Pr.Songkhla

จากข้อมูลข่าวสารเป็นทางการของรัฐบาล และกรุงเทพมหานคร ที่ได้ปิดพื้นที่บางส่วนเพื่อหยุดการระบาดของไวรัส โดยให้ผู้ที่ทำงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้หยุดงาน ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม -22 เมษายน 2563 อาจทำให้มีผู้ที่เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัด เพราะไม่มีงานทำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมาตรการเฝ้าระวังของจังหวัดสงขลา ที่ก่อนหน้านี้ ได้ประกาศปิดพรมแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซีย กับจังหวัดทั้ง 3 ด่าน และไม่อนุญาตให้แรงงานเพื่อนบ้าน ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน ก็เชื่อมั่นว่า มาตรการป้องกันผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดส่วนภาคกลาง ที่หยุดทำงาน ก็จะได้รับการคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวัง COVID 19 จากการเดินทางกลับบ้านของผู้คนอีกมากมาย ที่จะต้องผ่านจังหวัดสงขลาไปยังภูมิลำเนา 

Advertisement

Advertisement

https://www.facebook.com/hatyaicable93tv/photos/a.511680055618039/2814235525362469/?type=3&theaterเครดิตภาพจาก hatyaicable93tv

ในฐานะคนไทยและคนสงขลา ที่มีความรักและห่วงใยความปลอดภัยของทุกคนเหมือนกัน ก็ขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางแพทย์และรัฐบาลแนะนำ ในการร่วมกันยับยั้งการระบาดของไวรัสนี้ โดยถือปฏิบัติว่า อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ งดการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ให้เปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง การทำงานและการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ และติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง มีสติ ไม่ตื่นตระหนก  

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด