คัดลอกลิงค์

บันเทิง

รีวิว หนังสือ "เขียนให้เป็น ชนะด้วยปากกา"

อาจารย์เปี๊ยก
อาจารย์เปี๊ยก
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก อาจารย์เปี๊ยก
แจ้งตรวจสอบ
รีวิว หนังสือ "เขียนให้เป็น ชนะด้วยปากกา"

หนังสือโปรดอีกหนึ่งเล่มที่ผู้เขียนเองเฝ้าติดตามอ่านผลงานของศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ก็ได้หยิบจับมาเป็นเจ้าของ โดยหนังสือในชื่อปก “เขียนให้เป็น ชนะด้วยปากกา” ราคา 175 บาท ก็กลายเป็นคู่มือแนะนำการเขียน ที่กลั่นกรองจากประสบการณ์ของคนเขียนเป็น อย่างศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ซึ่งได้ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเรียนสอนการเขียนบทความ จากการติดตามผลงานและประวัติของศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ท่านมีผลงานหนังสือมากกว่า 150 เล่ม และเขียนบทความต่าง ๆ ในเชิงวิชาการและทั่วไปกว่า 3,000 เรื่อง ดังนั้น การได้อ่านหนังสือที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ของผู้แต่ง ก็กลายเป็นกำไรชิ้นงาม

เครดิตภาพถ่ายโดยผู้เขียน

หนังสือ “เขียนให้เป็น ชนะด้วยปากกา” ถูกถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ในการสอนเขียนบทความทั่วไปที่ผู้สนใจพัฒนาตนเองเป็นนักเขียน ควรได้อ่านหนังสือเล่มนี้ ซึ่งแบ่งเป็นบทเรียนสำคัญไว้ ทั้งในเชิงหลักการ ความคิด วิธีการและตัวอย่างที่สามารถเรียนรู้ได้จากหนังสือเล่มนี้  

Advertisement

Advertisement

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แนะนำการเขียนบทความไว้อย่างเรียบง่าย กระชับและรัดกุม โดยระบุว่า การเขียนบทความที่ดีนั้น จะต้องรู้จักองค์ประกอบของบทความที่ประกอบด้วยชื่อบทความ บทนำของเรื่อง เนื้อหาของเรื่องและบทสรุป ซึ่งลักษณะของบทความที่ดีนั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีความเป็นเอกภาพ ร้อยเรียงเรื่องราวมีใจความเดียว ผู้ที่อยากเป็นนักเขียนที่ได้ชื่อว่าเขียนเป็นนั้น จะต้องทำลายกำแพง 3 ชั้นออก โดยกำแพงสามชั้น คือ กำแพงความคิด กำแพงการเขียน และกำแพงผู้อ่าน ซึ่งทั้งสามเรื่องนี้ เป็นสิ่งที่นักเขียนจะต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อนลงมือเขียนงาน

Advertisement

Advertisement

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ยังได้แนะนำว่า การเขียนบทความนั้นจะต้องมีวิธีการเลือกเรื่องที่จะนำมาเขียน โดยเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจ เป็นประเด็นที่ติดอันดับและเขียนแล้วสามารถขับเคลื่อนสังคมหรือเปลี่ยนแปลงสังคมในมิติใดมิติหนึ่งได้ การวางโครงเรื่องในการเขียนบทความก็เป็นสิ่งที่นักเขียนจะต้องทำการบ้านก่อนจะลงมือเขียนบทความ รวมทั้งเทคนิคในการเขียนบทนำ เนื้อหาและบทสรุปในบทความแต่ละครั้ง ควรมีความน่าสนใจ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบทความ และในส่วนท้ายของหนังสือก็ยังได้แนะนำตัวอย่างการเขียนบทความ การใช้ภาษาในการเขียน รวมทั้งคติประจำใจของนักเขียนที่ควรมีความขยัน และหมั่นฝึกฝนการเขียนอย่างสม่ำเสมอ

เครดิตภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ผู้เขียนเอง ก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ในฐานะที่เป็นครูสอนเขียนหนังสือและสอนเขียนบทความจากผลงานหนังสือที่ท่านเขียนไว้ในหลายเล่ม รวมทั้งเล่มนี้ที่ได้ใช้ความรู้จากการเขียนบทความไปสร้างผลงานบทความให้กับตนเองมากมาย และผู้เขียนเองก็ได้มีผลงานหนังสือเป็นเล่ม จากการรวมรวมบทความของตนเองที่ได้เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ไว้เมื่อหลายปีที่ผ่านมา

Advertisement

Advertisement

เครดิตภาพถ่ายโดยผู้เขียน

ผู้เขียนยันยันว่า การได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะทำให้มีความรู้ที่ถูกต้อง ตรงจุดและนำความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปปรับใช้ในการสร้างงานเขียนบทความได้อย่างแน่นอน จึงขอเชิญชวนให้เพื่อน ๆ ได้อ่านหนังสือ “เขียนให้เป็น ชนะด้วยปากกา” เพื่อเป็นหนึ่งในคู่มือนักเขียนบทความ ที่รักจะพัฒนาตนเองให้มีทักษะการเขียนที่ดียิ่งขึ้น   


เครดิตทุกภาพถ่ายและภาพปกโดยผู้เขียน  

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด