คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

วันเด็ก ลูกควรได้เรียนรู้อะไร

อาจารย์เปี๊ยก
อาจารย์เปี๊ยก
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก อาจารย์เปี๊ยก
แจ้งตรวจสอบ
วันเด็ก ลูกควรได้เรียนรู้อะไร

คำขวัญวันเด็ก 2563 จากนายกรัฐมนตรี ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” เป็นสิ่งที่ได้ยินจากทุกเวทีที่มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ใจความสำคัญของคำขวัญ น่าจะหมายใจให้เด็กไทยได้คิดถึงหน้าที่ความเป็นพลเมือง ที่จะต้องรู้จักรักสามัคคีต่อกัน เพราะว่า เด็กทุกคนนั้น เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ซึ่งทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ ตามปฏิทินวันสำคัญกำหนดไว้

ภาพโดยผู้เขียนมีคำกล่าวว่า ตัวอย่างที่ดี ดีกว่าคำสอน ซึ่งผู้เขียนก็เห็นด้วย 100% กับคำกล่าวประโยคนี้ เพราะการถ่ายทอดอุปนิสัย เพื่อปลูกฝังสิ่งที่ดีให้กับผู้อื่นนั้น การเรียนรู้จะเกิดการเลียนแบบ จากแบบอย่างมากกว่าการสอนด้วยคำพูด แต่พฤติกรรมไม่มีความสัมพันธ์กับการสอน ซึ่งนั่นหมายความว่า สิ่งที่พูดสอน กับสิ่งที่ทำ ต้องมีความสอดคล้องกัน และการเป็นแบบอย่างที่ดี ถือเป็นการสอนที่ทรงพลัง โดยส่วนครอบครัวของผู้เขียน ก็ได้พาลูกไปร่วมกิจกรรมและเที่ยวเล่นในสถานที่ต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรมวันสำคัญนี้ โดยให้ลูกได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ จากการตัดสินใจด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกทำกิจกรรม การเลือกที่จะรับประทานอาหาร หรือการเลือกที่จะตัดสินใจทำอะไร ก็ให้ลูกได้คิดถึงสิ่งที่ได้รับว่า มีคุณค่าต่อเขาอย่างไร 

Advertisement

Advertisement

ภาพโดยผู้เขียนภาพโดยผู้เขียนวันเด็ก ถือเป็นวันสัญลักษณ์ที่ให้ความสำคัญกับเด็ก ซึ่งผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรได้ฝึกให้ลูกได้เรียนรู้ที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง เพราะสิ่งนี้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ที่จะกระทำสิ่งต่าง ๆ และมีความกล้าแสดงออกทางความคิด ผ่านการพูดและการลงมือทำด้วยตนเอง และผู้เขียนเชื่อมั่นว่า การฝึกฝนให้ลูกได้ทำสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง จะทำให้ลูกเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเอง

Advertisement

Advertisement

ภาพโดยผู้เขียนผู้เขียน ได้ให้ลูกได้เป็นคนกำหนดโปรแกรมกิจกรรมที่อยากจะทำในวันเด็ก ปี 2563 นี้ โดยลูกทั้งสองคนได้เสนอว่า ตื่นเช้ามา จะทำบุญตักบาตร หลังจากนั้น ก็หาอาหารเช้ากินแบบง่าย ๆ เพื่อให้ประหยัดเวลา แล้วก็เดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าเพื่อไปชมการแสดงที่เขาอยากดู เลือกไปดูภาพยนตร์การ์ตูนสำหรับเด็ก และขอซื้อของขวัญเป็นอุปกรณ์การเรียนที่อยากได้ และปิดกิจกรรมวันเด็ก โดยการเดินทางไปเยี่ยมและสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ที่วัดใกล้บ้าน เพราะถือว่า เป็นการรับศีลรับพร ที่ดีงามในชีวิต 

ภาพโดยผู้เขียนก่อนเข้านอน ผู้เขียนก็ได้พูดคุยสอบถามลูกว่า วันนี้ มีความสุขไหม และได้เรียนรู้อะไรบ้าง เพื่อทบทวนประโยชน์ที่เขาได้รับจากการเรียนรู้ในกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งเป็นวันพิเศษของเขา แน่นอนว่า ธรรมชาติของเด็ก ถ้าได้พบเห็นและได้ทำสิ่งใหม่ด้วยตนเอง ก็จะมีความสุขและบอกว่า ตนเองชอบอะไร รวมทั้งจดจำอะไรได้บ้างใน 1 วันที่ผ่านมา จากกิจกรรมวันเด็กที่เขาได้เข้าร่วม ซึ่งผู้เขียน คิดว่า เทคนิคเหล่านี้ เป็นเรื่องง่ายที่พ่อแม่ สามารถฝึกและให้ลูกได้เรียนรู้ตามวัยของเขา  

Advertisement

Advertisement

 


เครดิตทุกภาพ ถ่ายโดยผู้เขียน

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด