คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

สู้ภัยแล้ง !!! อบต.สำนักแต้วเร่งสร้างฝายชะลอน้ำเตรียมรับมือ คาดปีนี้ส่งผลกระทบหนัก

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
สู้ภัยแล้ง !!! อบต.สำนักแต้วเร่งสร้างฝายชะลอน้ำเตรียมรับมือ คาดปีนี้ส่งผลกระทบหนัก

สงขลา – สะเดา รับมือภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว เร่งสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันและเตรียมรับมือภัยแล้ง และเตรียมไว้สำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ จิตอาสา ประชาชน เข้าร่วมกว่า 100 คนสู้ภัยแล้ง !!! อบต.สำนักแต้วเร่งสร้างฝายชะลอน้ำเตรียมรับมือ คาดปีนี้ส่งผลกระทบหนัก15 ม.ค. 63  อบต.สำนักแต้ว ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา โดยนางศิโรรัตน์ รัตนศรี ปลัด อบต.สำนักแต้ว รักษาการนายก อบต.สำนักแต้ว ร่วมกับอำเภอสะเดา นายไพโรจน์ ตาแก้ว ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลสำนักแต้ว ฝ่ายปกครอง อ.สะเดา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ทหารกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และประชาชนในพื้นที่ รวมกว่า 100 คน ได้ร่วมมือกันสร้างฝายชะลอน้ำขึ้นสู้ภัยแล้ง !!! อบต.สำนักแต้วเร่งสร้างฝายชะลอน้ำเตรียมรับมือ คาดปีนี้ส่งผลกระทบหนักทั้งนี้ด้วยจังหวัดสงขลา ได้รับแจ้งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยว่า ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ( กอปภ.จ. ) เตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทางอบต.สำนักแต้วจึงจัดโครงการบูรณาการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกัน และบรรเทาภัยแล้งในบริเวณคลองห้วยละวา หมู่ที่ 1 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลาสู้ภัยแล้ง !!! อบต.สำนักแต้วเร่งสร้างฝายชะลอน้ำเตรียมรับมือ คาดปีนี้ส่งผลกระทบหนัก

Advertisement

Advertisement

สำหรับลักษณะของฝายชะลอน้ำใช้โครงสร้างเป็นไม้ไผ่ และใช้กระสอบทรายวางเป็นแนวเพื่อกักเก็บน้ำ ซึ่งใช้งบประมาณของ อบต.ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประมาณ 2 หมื่นบาทเศษ ทั้งนี้เพื่อกักเก็บน้ำใว้ใช้ในฤดูแล้ง และไว้สำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่  และยังเป็นการซ่อมแซม ปรับปรุงแหล่ง น้ำ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสู้ภัยแล้ง !!! อบต.สำนักแต้วเร่งสร้างฝายชะลอน้ำเตรียมรับมือ คาดปีนี้ส่งผลกระทบหนัก

โดยพื้นที่เป้าหมายอยู่ในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านใหม่ ต.สำนักแต้ว ซึ่งฝายชะลอน้ำที่สร้างขึ้นจะส่งผลประโยชน์ให้บ่อน้ำตื้นสำหรับใช้บริโภค อุปโภคของประชาชนไม่แห้งขอด  รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 2 บ้านน้ำลัด หมู่ที่ 8 บ้านแปดร้อยไร่ อย่างไรก็ดีในปีนี้คาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งอาจจะมีความรุนแรง รวมถึงมีกระทบหนักและยาวนานประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งผู้นำท้องถิ่น หรือติดต่อยื่นเรื่องที่ อบต.สำนักแต้ว เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ ซึ่ง อบต.สำนักแต้วจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้องเช่นการประปา ในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด