คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

หน้ากากอนามัย จากน้ำใจครูเทศบาลนครหาดใหญ่

อาจารย์เปี๊ยก
อาจารย์เปี๊ยก
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก อาจารย์เปี๊ยก
แจ้งตรวจสอบ
หน้ากากอนามัย จากน้ำใจครูเทศบาลนครหาดใหญ่

ความมีน้ำใจ ถือเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของคนไทย อันกลายเป็นวัฒนธรรมประจำชาติ

ในช่วงวิกฤติโรคระบาดไวรัส COVID-19 ที่กำลังสร้างผลกระทบให้กับทุกวงการ ทุกอาชีพและเกือบทุกผู้คน ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ อันแสดงถึงความมีน้ำใจ จึงกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในสภาวะเช่นนี้  และหน้ากากอนามัย ก็กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันโรคระบาด เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป ที่ต้องใช้หน้ากากอนามัยจนกลายเป็นปัจจัยที่ 6 ต่อจากปัจจัย 4 พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือ ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ จึงจัดให้มีโครงการผลิตหน้ากากอนามัย โดยให้คุณครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ช่วยเหลือกัน

https://www.facebook.com/photo?fbid=3070515313010798&set=pcb.3070515476344115


เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนี้ แต่ความมีน้ำใจในการร่วมมือกันทำกิจกรรมดีงาม อย่างการตัดเย็บหน้ากากอนามัย ก็กลายเป็นภาพความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ ที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง จากเฟซบุ๊กของคุณครู จิดาภา  อินทรสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้เผยแพร่ภาพกิจกรรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัยในช่วงที่โรงเรียนปิดเทอมแล้ว โดยระบุว่า โครงการนี้ เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความขาดแคลนหน้ากากอนามัย จัดทำเป็นทางการระหว่างเดือนมีนาคม และต่อเนื่องจนถึงเมษายน 2563 ซึ่งทางเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้เปิดหอประชุมเทศบาลให้มีการจัดทำกิจกรรมนี้ โดยอาศัยความมีน้ำใจจากคุณครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้ง 6 โรงเรียน ระดมสรรพกำลังมาช่วยกันอย่างขันแข็ง

Advertisement

Advertisement

https://www.facebook.com/photo?fbid=3070515313010798&set=pcb.3070515476344115

https://www.facebook.com/photo?fbid=3070515313010798&set=pcb.3070515476344115หน้ากากอนามัยที่คุณครูช่วยกันตัด เย็บ และจัดพับเก็บ ล้วนเกิดจากฝีมือของทุกคน ผู้ซึ่งไม่ได้เป็นครูที่จะทำหน้าที่ให้ความรู้กับเด็ก ๆ ในช่วยเวลาปกติครั้งเปิดภาคการศึกษาเท่านั้น แต่ในช่วงเวลาที่มีวิกฤติทางสุขภาพและความปลอดภัยทางสาธารณสุข อย่างโรคระบาดไวรัส COVID-19 ก็สามารถรับน้ำใจจากคุณครูผู้มีจิตอาสา จัดทำสิ่งเหล่านี้เพื่อประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเชื่อได้ว่ากระบวนการตัดเย็บหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพเหล่านี้ เกิดจากการได้ฝึกอบรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญแล้วจึงสามารถช่วยกันจัดทำหน้ากากได้อย่างมากมาย

Advertisement

Advertisement

https://www.facebook.com/photo?fbid=3070515313010798&set=pcb.3070515476344115สถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID 19 ในจังหวัดสงขลา ยังคงทำให้เกิดความต้องการในการใช้หน้ากากอนามัยมากขึ้น กิจกรรมดีงามเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะความคิดที่ดีงาม การกระทำที่ดีงามและความตั้งใจที่ดีงามในการช่วยเหลือกันของคุณครู ซึ่งมีน้ำใจต่อคนไทยด้วยกัน ผู้เขียนเชื่อว่า ภาพข่าวความประทับใจเหล่านี้ ยังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ที่ทุกคนสามารถร่วมด้วยช่วยกันทั้งกำลังแรงกาย แรงใจ หรือสติปัญญา พร้อมทั้งการดูแลตัวเองตามมาตรการของรัฐ และจังหวัดที่อาศัยอยู่ ก็สามารถช่วยกันบรรเทาและรับมือกับโรคระบาดไวรัส COVID-19 ด้วยความสามัคคีกัน...

Advertisement

Advertisement


เครดิตภาพทุกภาพถ่ายจาก FB: https://www.facebook.com/jidapa.intharasombat 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด