คัดลอกลิงค์

สุขภาพ

เดินเพื่อสุขภาพ

อาจารย์เปี๊ยก
อาจารย์เปี๊ยก
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก อาจารย์เปี๊ยก
แจ้งตรวจสอบ
เดินเพื่อสุขภาพ

การออกกำลังกาย  เป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการดูแลรักษาสุขภาพให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งจะต้องทำควบคู่กับไปกับการดูแลสุขภาพร่ายกายแบบองค์รวมทั้งภายในและภายนอก สำหรับผู้ที่รักการออกกำลังกายแบบไม่หักโหมหรือใช้แรงมาก ก็ควรมีวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย  ซึ่งหนึ่ง   ในวิธีการออกำลังกายที่ดีและง่ายที่สุดนั้น คือ การเดินออกกำลังกาย ซึ่งกิจกรรมการเดินออกกำลังกาย สามารถทำได้ง่ายและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ภาพโดย fotorech จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2-%E0%B8%82%E0%B8%B2-2635038/ภาพโดย fotorech จาก https://pixabay.com/th/photos/ 

การเดินเพื่อลดโรค

เดินระยะสั้น เป็นการเดินออกกำลังกาย วันละ 1.5-2.5 กิโลเมตร จะช่วยทำให้สุขภาพแข็งแรง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและกระดูกในร่างกาย

เดินระยะกลาง เป็นการเดินออกกำลังกายวันละ 4.5 กิโลเมตร จะช่วยป้องกันและลดปัญหาภาวะโรคหัวใจ โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด และโรคเบาหวาน

Advertisement

Advertisement

เดินระยะยาว เป็นการเดินออกกำลังกายวันละ 6.5 กิโลเมตร จะช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ระบบหมุนเวียนของโลหิต ป้องกันโรคหัวใจ ไขมันอุดตันในหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคภูมิแพ้ และโรคเครียดได้

อีกอย่างหนึ่ง การเดินออกกำลังกายในวัยผู้ใหญ่ ที่มีโอกาสสะสมไขมันได้สูงกว่าวัยอื่น หากมีการเดินออกกำลังกายมากกว่าวันละ 1 หมื่นก้าว ก็จะทำให้ภาวะไขมันสะสมในร่างกาย มีความสมดุลกับร่างกาย เพราะไขมันนั้นได้ถูกเผาผลาญออกไป

ภาพโดย pexels จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7-1868652/ภาพโดย pexels จาก https://pixabay.com/th/photos/ 

เทคนิคในการเดินออกกำลังกาย

การเดินออกกำลังกาย จะต้องคำนึงถึงวัยและสภาพร่างกายด้วย ซึ่งการเดินออกกำลังกายนั้น สามารถเดินได้ทั้งแบบกำหนดเวลา เพื่อควบคุมความเร็วของการเดิน ซึ่งอาจใช้การเดินเร็ว อย่างต่อเนื่อง หรือ การเดินช้า เพื่อทำให้ร่างกายได้ปรับตัวของกล้ามเนื้อ โดยผู้เดินออกกำลังกายนั้น จะต้องรู้สภาพของร่างกายและสถานที่ในการเดินออกกำลังกายว่ามีความเหมาะสมกับเทคนิคการเดินในแบบใด

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย antranias จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7-1379437/ภาพโดย antranias จาก https://pixabay.com/th/photos/ 

ประโยชน์ของการเดินออกกำลังกาย

ผลการวิจัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ยืนยันตรงกันว่า การเดินออกกำลังกาย ช่วยลดน้ำหนักและทำให้สุขภาพแข็งแรง แต่การเดินนั้น จะต้องมีระยะการเดินที่เหมาะสมกับสุขภาพด้วย ส่วนประโยชน์ของการเดินออกกำลังกายนอกจากทำให้สุขภาพแข็งแรงโดยตรงแล้ว ยังเป็นวิธีการป้องกันและรักษาโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพได้

ภาพโดย bpisaca จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%99-4101852/ภาพโดย bpisaca จาก https://pixabay.com/th/photos/ 

การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้อยู่คู่กับเราไปอย่างยาวนาน ปราศจากโรคภัยและมีสุขภาพแข็งแรงนั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอย่างยิ่ง การออกกำลังกาย จึงมีส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพ ทั้งนั้น ผู้ออกกำลังกาย ควรเลือกวิธีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และทางเลือกที่ง่าย ปลอดภัย สามารถทำได้ทุกคนในวิธีหนึ่ง คือ การเดินออกกำลังกาย เมื่อทราบประโยชน์ของการเดินออกกำลังกายแล้ว ก็ขอเชิญชวนให้มาร่วมเดินออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกคน

Advertisement

Advertisement

 

   

 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด