คัดลอกลิงค์

ความรู้

เรียนภาษาอังกฤษ กับหนังสือการ์ตูน Walt Disney

107
อาจารย์เปี๊ยก
อาจารย์เปี๊ยก
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก อาจารย์เปี๊ยก
แจ้งตรวจสอบ
เรียนภาษาอังกฤษ กับหนังสือการ์ตูน Walt Disney

ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยที่ทำให้โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศต้องขยายเวลาในการเปิดภาคเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2563 จากเดิมวันที่ 16 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามมาตรการยับยั้งและต้องระวังการแพร่ระบาดของไวรัสของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งส่งส่งผลกระทบต่อทุกคน รวมทั้งเด็ก ๆ นักเรียน ลูกหลานของเรา ที่จะต้องเรียนหนังสือตามปกติ แต่โลกของการเรียนรู้นั้น ไม่ต้องหยุดอยู่กับที่โดยเฉพาะเวลาว่างเกือบสองเดือนที่จะต้องวางแผนการเรียนรู้สิ่งต่างให้กับเด็ก ๆ ซึ่งในบทความนี้ ผู้เขียนขอแนะนำการเรียนภาษาอังกฤษกับหนังสือการ์ตูน Walt Disney 

ถ่ายภาพโดยผู้เขียนเครดิตถ่ายภาพโดยผู้เขียน


                การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นวิชาหนึ่งที่นักเรียนทุกระดับชั้น จะต้องเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตแต่สำหรับเด็กในวัยอนุบาลและประถมศึกษา จะต้องมีหนังสือและสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม ซึ่งผู้เขียนของแนะนำให้เรียนภาษาอังกฤษกับ Walt Disney โดยหนังสือการ์ตูนภาษาอังกฤษ Walt Disney เป็นชุดหนังสือภาษาอังกฤษ ที่มีมากกว่า 10 เล่ม โดยในแต่ละเล่มนั้นจะมีเนื้อหาแตกต่างกันไปแต่จะเน้นในเรื่องพื้นฐานที่เหมาะสมกับชีวิตประวัน อาทิ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน คำตรงกันข้ามในภาษาอังกฤษ บทสนทนาในชีวิตประจำวัน คำศัพท์และบทสนทนาเกี่ยวกับกีฬา  โดยความโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้ จะประกอบด้วยตัวการ์ตูน ที่เป็นผู้สนทนา และสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งตัวการ์ตูนเหล่านี้ จะเป็นที่รู้จักของเด็ก ๆ เป็นอย่างดี มีทั้งคุณเสือ กระต่าย แมวและหนู ซึ่งเป็นตัวละครยอดนิยมที่อยู่ในการ์ตูนของวอลท์ดิสนีย์ มีความเหมาะสม ที่ใช้เป็นสื่อในการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ๆ ในวัยนี้

Advertisement

Advertisement

ถ่ายภาพโดยผู้เขียนเครดิตถ่ายภาพโดยผู้เขียน

ผู้เขียน ได้นำประสบการณ์ในการใช้หนังสือการ์ตูนภาษาอังกฤษกับ Walt Disney ที่สอนลูก ซึ่งเตรียมตัวขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มาแบ่งปันให้เพื่อน ๆ ผู้ปกครองได้นำไปทดลองใช้กับหนังสือภาษาอังกฤษที่มีในการสอนลูก ตามวิธีการเหล่านี้  

 1. ให้ลูกได้เลือกหนังสือ การ์ตูนภาษาอังกฤษกับ Walt Disney ที่จะอ่าน
 2. อ่านออกเสียงคำศัพท์ให้ลูกฟัง แล้วให้เขาอ่านตาม
 3. กรณีที่ไม่แน่ใจสำเนียงคำศัพท์ ให้เปิดฟังเสียงผ่าน Google
 4. เล่าเรื่องเป็นภาษาไทย ผสมภาษาอังกฤษ ซึ่งอยู่ในหนังสือ
 5. ให้ลูกอ่านคำศัพท์
 6. เปิดการ์ตูน ใน You tube ให้ลูกดูบางตอน เพื่อสร้างบรรยากาศที่มีภาพเคลื่อนไหวและเสียง
 7. กำหนดเนื้อหาและเวลาในการอ่านพอเหมาะ สำหรับเด็กเล็กเตรียมขึ้น ป. 1 ก็ใช้เวลาราว 15 นาที

Advertisement

Advertisement

 • ให้ลูกได้เลือกที่จะวาดภาพตัวการ์ตูน ระบายสีและเขียนคำศัพท์ตามที่ชอบ
 • ผู้ปกครองควรร่วมพูดคุยสนทนาภาษาอังกฤษกับลูกในช่วงที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 • ถ่ายภาพโดยผู้เขียนเครดิตถ่ายภาพโดยผู้เขียน

  ถ่ายภาพโดยผู้เขียนเครดิตถ่ายภาพโดยผู้เขียน

  การเรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือการ์ตูนวอลดิสนีย์ เป็นทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่มีหนังสือภาษาอังกฤษประเภทนี้อยู่ แต่ถ้าหากผู้ปกครอง มีหนังสือประเภทอื่น ก็สามารถใช้วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเหล่านี้ได้ หรือประยุกต์หนังสือทำมือจากแหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เพื่อจัดทำเป็นหนังสือทำมือที่เหมาะสมกับลูกของเรา

  เมื่อสถานการณ์โรคระบาดที่เป็นวิกฤติ แต่หากคิดในมุมบวก ก็เป็นโอกาสอันดีที่ผู้ปกครอง พ่อแม่ ได้มีโอกาสใส่ใจ สอนหนังสือและอยู่กับครอบครัวได้ยาว ๆ เพื่อสังเกตพัฒนาการของลูก โดยการเรียนภาษาอังกฤษให้สนุกสนานนั้นจะต้องมีสื่อ ซึ่งเป็นหนังสือก็มีความเหมาะสมและสะดวกด้วย เมื่อเห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาอังกฤษ ก็ส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากหนังสือหรือสื่อที่มีคุณภาพ สามารถดึงดูดความสนใจของลูกให้อยู่กับบทเรียนได้ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการอยู่กับบ้านและได้เรียนหนังสือในแบบ Home School

  ความคิดเห็น

  Advertisement

  Advertisement

  Advertisement

  บทความล่าสุด