คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

เวทีประกวดงานเขียน 4 จังหวัดชายแดนใต้

อาจารย์เปี๊ยก
อาจารย์เปี๊ยก
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก อาจารย์เปี๊ยก
แจ้งตรวจสอบ
เวทีประกวดงานเขียน 4 จังหวัดชายแดนใต้

ข่าวดีสำหรับนักเขียน ที่มีภูมิลำเนาอยู่ 4จังหวัดชายแดนใต้ มีเวทีประกวดงานเขียนประเภทเรื่องสั้นและบทกวี ชิงเงินรางวัลกว่า 4 แสนบาท 

ประกาศข่าวสารจากกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ประกาศเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ ได้ร่วมส่งงานเขียนประเภทเรื่องสั้นและบทกวีเข้าประกวด ในเวทีงานเขียนในหัวข้อ "เรื่องเล่าจากบ้านเรา" ประจำปี 2563 โดยมีเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ รวมกว่า 4 แสนบาท ก็เป็นเวที ที่เหมาะสมสำหรับการแสดงผลงานของนักเขียนทั้งเก่าและใหม่ ที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ซึ่งมีอัตลักษณ์ความเป็นอยู่หรือศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกัน โดยเป้าหมายของเวทีนี้ ต้องการส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์งานเขียนแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติเป็นคนใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ ที่อาศัยอยู่มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวันประกาศแข่งขันประกวดงานเขียน

Advertisement

Advertisement

ภาพโดยผู้เขียน งานเขียนที่ส่งประกวดแข่งขันในเวทีตามหัวข้อ "เรื่องเล่าจากบ้านเรา" จะประกอบด้วย 1. งานเขียนประเภทเรียงความของเด็กนักเรียนประถมและมัธยม 2. งานเขียนประเภทเรื่องสั้นจะแบ่งเป็นระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าและประชาชนทั่วไป และ 3. งานเขียนประเภทบทกวี ไม่กำหนดอายุ สามารถเขียนได้ทั้งบทกวีแบบมีฉันทลักษณ์และบทกวีแบบไร้ฉันทลักษณ์ ในการจัดส่งผลงานนั้้น นักเขียนจะต้องกรอกใบสมัครงานเขียนพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนแสดงภูมิลำเนาที่อยู่อาศัย สามารถส่งผลงานได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส หมดเขตส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 นี้ รีบ ๆ ปั่นงานกันนะครับ 

Advertisement

Advertisement

ภาพโดยผู้เขียนในส่วนของรางวัลที่มอบให้ตามประกาศ ก็จะประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในแต่ละประเภทงานเขียน จะได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ส่วนรางวัลชมเชย จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลตามที่กำหนดในประกาศ ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ จากเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตาม Linkนี้  http://ocac.go.th/ 

ภาพโดยผู้เขียนภาพโดยผู้เขียนในส่วนตัวของผู้เขียนเอง เคยได้อ่านหนังสือรวมเล่มจากเวทีประกวดงานเขียน "เรื่องเล่าจากบ้านเรา" ที่จัดขึ้นเป็นเวทีประกวดงานเขียนนี้ ก็มีงา่นเขียนประเภทเรื่องสั้นและบทกวี ที่เพื่อน ๆ ในวงการน้ำหมึกหลายคน ที่รู้จักส่งงานเขียนไปประกวดและได้รับรางวัล โดยผลงานเหล่านั้นได้บอกเล่าวิถีชีวิตของคนปักษ์ใต้ ทั้งเรื่องราวหนังตะลุง วิถีชีวิตในโรงเรียน ความเป็นอยู่ของพี่น้องไทยพุทธมุสลิม และผลงานเขียนเรียงความของเด็กนักเรียน ที่เล่าเรื่องชีวิตในรั้วโรงเรียนของพวกเขา แต่สะท้อนวิถีความเป็นท้องถิ่นปักษ์ใต้ในชายแดน 

Advertisement

Advertisement

หากใครมีคุณสมบัติตามกำหนดและรักที่จะเขียนงานวรรณกรรมที่เวทีจัดประกวดกำหนด ก็ขอเชิญชวนส่งผลงานเป็นเอกสารไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทั้ง 4 แห่ง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 นี้ หลังจากนั้นก็รอลุ้นว่า ผลงานจะได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหรือไม่อย่างไร และสำหรับมุมมองของผู้เขียนแล้ว หากรักที่จะเป็นนักเขียน ก็ควรเขียนงานออกไป เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ตามมุมมองของเรา อย่างน้อยก็เป็นการบอกเล่าสิ่งที่เราได้คิดอ่าน ซึ่งในบางที อาจมีคุณค่าทางด้านจิตใจและด้านสังคม ที่มีความสุขจากงานเขียนชิ้นเล็ก ๆ ที่เป็นฝีมือเรา 


เครดิตทุกภาพถ่ายโดยผู้เขียน อ้างอิงจากกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย http://ocac.go.th/

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด