ความรู้

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทบทวน พุทธประวัติ ชุดที่ 1

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทบทวน พุทธประวัติ ชุดที่ 1

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทบทวน พุทธประวัติ ชุดที่ 1

สวัสดีครับ วันนี้ได้นำแบบทดสอบออนไลน์มาฝากกันครับ แบบทดสอบดังกล่าวนั้นก็คือ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทบทวน พุทธประวัติ ชุดที่ 1จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโฮ่งหลวง แผนกสามัญศึกษา ซึ่งหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้ร่วมกับ โครงการธรรมะออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้แบบทดสอบนี้ ข้อสอบมีจำนวน 20 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก หากทำการทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร โดยเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ครับ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทบทวน พุทธประวัติ ชุดที่ 1

คำชี้แจง แบบทดสอบมีจำนวน 20 ข้อ ทำผ่าน ร้อยละ 80 ขึ้นไป สามารถรับเกียรติบัตรได้ทางอีเมลครับ โปรดอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งคำตอบด้วยครับ

สามารถกดลิงค์ด้านล่างเพื่อเข้าไปทำแบบทดสอบได้เลยครับ

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทบทวน พุทธประวัติ ชุดที่ 1

กดลิงค์เพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์

Advertisement

Advertisement

ตัวอย่างแบบทดสอบ

หลังจากทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทบทวน พุทธประวัติ ชุดที่ 1จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโฮ่งหลวง แผนกสามัญศึกษา ซึ่งหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้ร่วมกับ โครงการธรรมะออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ แล้วทุกท่านจะได้รับความรู้ พุทธประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติของสาวกของพระพุทธเจ้า ร่วมทั้งได้รู้ถึงความสามารถที่เด่นชัดเฉพาะสาวกของพระพุทธเจ้า แต่ละองค์ที่ไม่เหมือนกัน เช่น พระสารีบุตรได้รับการยกย่องเรื่องความกตัญญู  เป็นต้น ซึ่งเป็นความรู้ที่ ทุกๆ ท่านสามารถศึกษาและนำไปปฏิบัติจริงได้ในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่าง

ผู้เขียนก็ได้นำภาพเกียรติบัตรมาฝากกันครับ เมื่อทำผ่านตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดคือ ร้อยละ 80 ขึ้นไป รอรับเกียรติบัตรทางอีเมลได้เลยครับ

ขอขอสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโฮ่งหลวง แผนกสามัญศึกษา หน่วยเผยแผ่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้ร่วมกับ โครงการธรรมะออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ ที่ผลิตแบบทดสอบออนไลน์ในครั้งนี้

Advertisement

Advertisement

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์