คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

โควิด -19 พ่นพิษ ผู้ว่าฯสงขลา เซ็นปิด”มวย-ผับ-สปา-นวดโรงหนัง”เริ่ม 20 มี.ค.- 2 เม.ย.

|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
โควิด -19 พ่นพิษ ผู้ว่าฯสงขลา เซ็นปิด”มวย-ผับ-สปา-นวดโรงหนัง”เริ่ม 20 มี.ค.- 2 เม.ย.

สงขลา-สะเดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเซ็นคำสั่ง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ปิดชั่วคราวสนามมวย สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น สนามชนโค ชนไก่ กัดปลา ฟิตเนส โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์  สปา นวด ร้านเกมส์ นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2563 ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาทโควิด -19 พ่นพิษ ผู้ว่าฯสงขลา เซ็นปิด”มวย-ผับ-สปา-นวดโรงหนัง”เริ่ม 20 มี.ค.- 2 เม.ย.

19 มีนาคม 2563 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เซ็นคำสั่งที่ 1 / 2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 )

โควิด -19 พ่นพิษ ผู้ว่าฯสงขลา เซ็นปิด”มวย-ผับ-สปา-นวดโรงหนัง”เริ่ม 20 มี.ค.- 2 เม.ย.

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2563  โดยมีการระบาดทั่วโลก สำหรับประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยีน 212 ราย เสียชีวิต 1 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม  2563 )และมีแนวโน้มแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้าง

Advertisement

Advertisement

โควิด -19 พ่นพิษ ผู้ว่าฯสงขลา เซ็นปิด”มวย-ผับ-สปา-นวดโรงหนัง”เริ่ม 20 มี.ค.- 2 เม.ย.

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ มีท่าอากาศยานและด่านชายแดนระหว่างประเทศ ทำให้มีผู้คนเดินทางเข้า – ออก จำนวนมากทำให้มีความเสี่ยงในการระบาดของโรค ดังนั้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาปลอดภัย จากการแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( COVID – 19 )จึงต้องกำหนดมาตรการเพื่อลดการระบาดของโรคดังกล่าว

โควิด -19 พ่นพิษ ผู้ว่าฯสงขลา เซ็นปิด”มวย-ผับ-สปา-นวดโรงหนัง”เริ่ม 20 มี.ค.- 2 เม.ย.

ซึ่งมาตรการยับยั้งการระบาดในจังหวัดสงขลา คือปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคนแออัด ดังต่อไปนี้คือ ปิดชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สำหรับสนามมวย สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่นและสวนสนุก สนามชนโค ชนไก่ กัดปลา ปิดชั่วคราว 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2563 คือ สถานบริการ และสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับการออกกำลังกาย ( ฟิตเนส ) โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์

Advertisement

Advertisement

โควิด -19 พ่นพิษ ผู้ว่าฯสงขลา เซ็นปิด”มวย-ผับ-สปา-นวดโรงหนัง”เริ่ม 20 มี.ค.- 2 เม.ย.

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ( ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม ) ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต และอื่นๆ หากฝ่าฝืนมีความผิดมาตรา 35 ( 1 ) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด