คัดลอกลิงค์

ความรู้

12 วิธี เขียนเรื่องให้ผู้อ่านชอบ ตอนที่ 2

อาจารย์เปี๊ยก
อาจารย์เปี๊ยก
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก อาจารย์เปี๊ยก
แจ้งตรวจสอบ
12 วิธี เขียนเรื่องให้ผู้อ่านชอบ ตอนที่ 2

การเขียนเรื่องราว เพื่อแบ่งปันสาระความรู้ ความคิดเห็น หรือความรู้สึกนึกคิด จินตนาการต่าง ๆ ของนักเขียนสู่ผู้อ่าน เป็นความสามารถของนักเขียน ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นออกไป ให้ผู้อ่านได้ทราบวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ซึ่ง 12 วิธีการเขียนเรื่องให้ผู้อ่านชอบในตอนที่ 2 นี้ จะได้แบ่งปันเทคนิค/วิธีการเขียนเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งความรู้เหล่านี้ ได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้ ครูบาอาจารย์ เพื่อส่งต่อให้กับผู้สนใจ 

ภาพโดย kaboompics จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%84-762555/ภาพโดย kaboompics จาก https://pixabay.com/th/photos/ 

12 วิธี เขียนเรื่องให้ผู้อ่านชอบ ตอนที่ 2

วิธีที่ 7 เขียนประโยคให้สั้น แต่ใจได้ความมาก

นักเขียน จะต้องรู้จักผูกประโยคให้สั้น เป็นภาษาของตนเอง และให้ประโยคนั้นได้ใจความมาก โดยเลือกตัดวลี หรือคำที่ไม่จำเป็นออกจากเนื้อหา เพราะผู้อ่านนั้น ชอบอ่านเนื้อหาที่สั้น มากกว่าเนื้อหาที่ยาวในเรื่องที่เขียน (ยกเว้นภาษาเขียนในนวนิยาย แบบพรรณนาโวหาร) และการใช้คำเชื่อมประโยคนั้น จะต้องใช้คำว่า ซึ่ง อัน หรือคำเชื่อม เฉลี่ยแล้วไม่เกิน 20 คำ นอกจากนี้ จะต้องเว้นช่องไฟ เพื่อแสดงถึงการเว้นวรรคตอนในการเขียน  ให้อ่านง่าย โดยเทคนิคการเขียนเหล่านี้ สามารถศึกษาการใช้เครื่องหมายวรรคตอนเพิ่มเติมได้

Advertisement

Advertisement

วิธีที่ 8 เขียนวรรคสั้น ๆ

การเขียนวรรคสั้น จะทำให้ผู้อ่านไม่รู้สึกเหนื่อย เพราะไม่ทำให้ผู้อ่านต้องใช้สายตากวาดอ่านแบบยาว ๆ แต่การอ่านวรรคสั้น จะทำให้ความรู้สึกสบาย ไม่อึดอัด เนื่องจากงานเขียนที่มีวรรคยาวเกินไป จะทำให้ผู้อ่านต้องอ่านข้าม และอาจเกิดความไม่เข้าใจในเนื้อหาทั่วถึง ดังนั้น ควรนิยมใช้วรรคสั้น ๆ ช่วยให้ผู้อ่านจดจำ เข้าใจข้อความสำคัญได้มาก

วิธีที่ 9 เขียนด้วยสไตล์ของตนเอง

Advertisement

Advertisement

นักเขียน จะต้องสร้างลีลาหรือสไตล์การเขียนเป็นของตนเอง ควรเว้นการเขียนที่อ่านเข้าใจยาก ซับซ้อน ซึ่งการเขียนโดยใช้คำง่าย ประโยคง่าย และวรรคสั้น จะทำให้ผู้อ่านสบายใจ และอยากอ่านเนื้อหาเหล่านั้นไปจนจบ ซึ่งเสน่ห์ของการเขียนแบบนี้ เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้อ่านทุกวัย

ภาพโดย voltamax จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%94-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-1421099/ภาพโดย voltamax จาก https://pixabay.com/th/photos/ 

วิธีที่ 10 เขียนให้ตรงกับความคิดของนักเขียน

การเขียน ให้ตรงกับความคิด อันเป็นความตั้งใจของนักเขียนที่จะสื่อความของเนื้อหาเหล่านั้นไปสู่ผู้อ่าน จะทำให้ผู้อ่านรู้สึกถึงความจริงใจ ความไม่โอ้อวดเกินข้อเท็จจริงของงานเขียน และการใช้ภาษาตามสไตล์ของนักเขียน จะทำให้สื่อความได้ตรงกับสิ่งที่คิดได้ไม่ยาก

วิธีที่ 11 ตรวจแก้งานเขียนด้วยตนเอง

นักเขียนที่ดีนั้น จะต้องเป็นนักอ่านที่ดีด้วย โดยงานเขียนทุกชิ้น ก่อนจะส่งงานเขียนออกไป ต้องรู้จักอ่าน และแก้ไขงานเขียนของตนเอง โดยวิธีการแก้งานเขียนง่าย ๆ คือ การอ่านร่างงานเขียนนั้นแบบออกเสียง เพื่อจับใจความสำคัญของงานเขียนและตรวจสอบคำผิด และความไม่ชัดเจนของ   งานเขียนตามวัตถุประสงค์ได้ นอกจากนี้ อาจจะพบคำบางคำ วลีบางวลี ที่ไม่จำเป็น ก็ถือโอกาสตัดออกไป

Advertisement

Advertisement

วิธีที่ 12 แสดงความคิดของตนลงไป

นักเขียนที่ดี จะต้องมีความคิดเห็นต่องานเขียนชิ้นนั้น ว่า ตนรู้สึกนึกคิดอย่างไร โดยนักเขียน จะต้องคิดเสมอว่า ผู้อ่าน อาจต้องการความคิดเห็น หรือมุมมองที่แตกต่างออกไปจากงานเขียนชิ้นนั้นบ้าง เพื่อให้ผู้อ่านเกิดการขบคิด คิดต่อ และนำไปต่อยอดความคิดของเขาได้ เมื่อนักเขียนทำให้ผู้อ่าน เข้าใจงานเขียนนั้นได้ง่าย ก็ย่อมได้รับการชื่นชอบจากผู้อ่านได้ทันที

ภาพโดย pexels จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-1869579/ภาพโดย pexels จาก https://pixabay.com/th/photos/ 

ผู้เขียนหวังว่า เพื่อน ๆ นักเขียนหรือนักอยากจะเขียนทุกท่าน คงสนุกกับการอ่าน 12 วิธี เขียนเรื่องอย่างไรให้ผู้อ่านชอบ จากบทความทั้ง 2 ตอนนี้  นะครับ อย่างไรเสีย การเป็นนักเขียนนั้น จะต้องอาศัยการฝึกฝน และการลงมือเขียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ทักษะการเขียนนั้นเกิดขึ้นเป็นความชำนาญ และกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับนักเขียนอย่างเรา เมื่ออ่านบทความนี้แล้ว ได้ประโยชน์หรือคุณค่า ก็อย่าลืมแชร์บทความนี้ ไปสู่ผู้อื่น เพื่อแบ่งปันและสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่านสื่อ  ดี ๆ อย่าง True iD In Trend ซึ่งเป็นแพลต ฟอร์ม งานเขียนที่น่ารักนี้ สำหรับทุกคนนะครับ


อ่านตอนที่ 1 ของบทความ

 https://creators.trueid.net/node/60400/edit

.................

เครดิตภาพปก โดย free-photos จาก https://pixabay.com/th/photos/ ออกแบบปกโดยผู้เขียน

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด