คัดลอกลิงค์

ไลฟ์แฮ็ก

3 เคล็ดลับ รักษาสุขภาพใจ

อาจารย์เปี๊ยก
อาจารย์เปี๊ยก
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก อาจารย์เปี๊ยก
แจ้งตรวจสอบ
3 เคล็ดลับ รักษาสุขภาพใจ

การดูแลรักษาสุขภาพกายและใจ เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำควบคู่กันไป ซึ่งคำขวัญขององค์การอนามัยโลก ระบุไว้ว่า No health without mental health นั่นหมายความว่า สุขภาพใจ มีความสำคัญเช่นเดียวกับสุขภาพร่างกาย  แม้แต่คำสอนของครูบาอาจารย์ ปู่ย่าตายายแต่โบราณมา ก็สอนว่า  ควรรู้จักรักษาสุขภาพใจให้ดี ซึ่งเคล็ดลับคำสอนเหล่านี้ ได้กลายเป็นวิถีชีวิตที่ถูกถ่ายทอดผ่านกิจกรรมประจำวันของคนไทย อาทิ  การทำบุญตักบาตร ทำบุญทำทาน หรือการมีน้ำแสดงน้ำใจไมตรีต่อกันในยามยากลำบาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพใจที่คนไทยทำอยู่   


3 เคล็ดลับ รักษาสุขภาพใจ

เคล็ดลับที่ 1 ทำบุญสุนทาน 

วิถีชีวิตของคนไทย ผูกพันกับศาสนาและวัดวาอาราม ซึ่งสิ่งนี้เป็นเคล็ดลับในการรักษาสุขภาพใจ ให้มีความสุขสงบ โดยอุปนิสัยของคนไทยนั้น ก็มีความรัก ความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอยู่เสมอ นอกจากนี้ ก็ยังมีนิสัยใจบุญสุนทาน รักการแบ่งปันช่วยเหลือกัน โดยการกระทำเช่นนี้ ก็เป็น การรักษาสุขภาพใจที่ดีวิธีหนึ่ง

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย jwasharapol จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-3655473/ภาพโดย jwasharapol จาก https://pixabay.com/th/photos/ 

เคล็ดลับที่ 2 ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

การพักผ่อนหย่อนใจโดยการท่องเที่ยว เป็นเคล็ดลับการรักษาสุขภาพใจให้มีความสดชื่น แจ่มใส เพราะการได้ออกเดินทางไปเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ   ที่ผสมผสานด้วยวิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ก็เป็นการเปิดโลก พบปะสิ่งใหม่ ได้รับความรู้ หรือประสบการณ์ใหม่ จากการท่องเที่ยวนั้น    ซึ่งในประเทศไทยเรานั้น มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากมาย ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ชนเผ่า วิถีชีวิตพื้นบ้าน วิถีการเกษตร เป็นต้น  

ภาพโดย terimakasih0 จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-1023722/ภาพโดย terimakasih0 จาก https://pixabay.com/th/photos/ 

Advertisement

Advertisement

เคล็ดลับที่ 3 ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (จิตอาสา)  

อีกหนึ่งวิธีในการรักษาสุขภาพใจ คือ การทำตนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น เพราะธรรมชาติของมนุษย์จะรู้สึกดีเยี่ยม เมื่อรู้สึกว่า ตนเองได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าต่อผู้อื่นและส่วนรวม เพราะคุณค่าของ  การมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย คือ การได้มีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม และการได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมนี้ จะทำให้มีโอกาสได้พบปะผู้คน เพื่อนใหม่ ทำให้จิตใจแจ่มใส มีความสุข

ภาพโดย geralt จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89-2654004/ภาพโดย geralt จาก https://pixabay.com/th/photos/ 

ผู้เขียนเชื่อว่า การรักษาสุขภาพใจให้แข็งแรง จะเป็นภูมิต้านทานภายในที่ดี เพราะสิ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขแล้ว นอกจากปัจจัยภายนอก ในส่วนของปัจจัยภายใน คือการรักษาสุขภาพใจ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อได้เรียนรู้ถึงเคล็ดลับในการรักษาสุขภาพใจแล้ว ก็ขอเชิญชวนให้เพื่อน ๆ     ร่วมกันแบ่งปันสิ่งที่เป็นประโยชน์จากบทความนี้ ไปให้แก่บุคคลที่รักด้วย  และอย่าลืมนำเคล็ดลับทั้ง 3 ข้อนี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันของทุกคนนะครับ

Advertisement

Advertisement


เครดิตภาพปกโดย Engin_Akyurt จาก https://pixabay.com/th/photos/ ออกแบบปกโดย ผู้เขียน

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด