คัดลอกลิงค์

ความรู้

4 ขั้นตอนในการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบ e-Learning

พิจิกา พาเพลิน
พิจิกา พาเพลิน
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก พิจิกา พาเพลิน
แจ้งตรวจสอบ
4 ขั้นตอนในการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่านระบบ e-Learning

  ในปัจจุบันที่มีการรณรงค์ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ตามกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนั้นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการค้นคว้าหาความรู้ จากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ Google เพจเกี่ยวกับการคมนาคม เพจเกี่ยวกับสุขภาพและอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในทุก ๆ ด้านค่ะ 

     การอบรมผ่านระบบออนไลน์ คือการอบรมผ่านทางระบบด้วยการใช้ Internet ในการเชื่อมต่อ การอบรมจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และความรู้เกี่ยวกับไวรัส COVID-19 และวิธีการป้องกัน

   กรมการขนส่งทางบก เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีการอำนวยความสะดวกด้วยการเปิดอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถผ่าน e-Learning โดยขยายเวลาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปค่ะ 

Advertisement

Advertisement

สามารถอบรมผ่านเว็บไซต์ : 

www.dlt-elearning.com 

         4 ขั้นตอนในการดำเนินการมีดังนี้

ลงทะเบียนอบรม

1) ลงทะเบียน

การอบรมประกอบด้วย

1.1) การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถรถส่วนบุคคล จำนวน 1 ชั่วโมง

1.2) การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขนส่ง จำนวน 2 ชั่วโมง

1.3) การอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ จำนวน 3 ชั่วโมง 

อบรม

2) อบรมผ่านระบบ e-Learning

   เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ได้เลยค่ะ 

ผ่าน

3) ตอบคำถาม

   การตอบคำถามมีทั้งหมด 3 ข้อ จะต้องตอบให้ทันกับเวลาที่คำถามปรากฎขึ้นมาค่ะ หากตอบถูกจะขึ้นสถานะ "ผ่านการอบรมแล้ว" แต่หากพลาดตอบข้อใดข้อหนึ่งไป ต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่ข้อ 2 ใหม่นะคะ 

Advertisement

Advertisement

ตรวจสอบสถานะตรวจสอบสถานะ

4) ตรวจสอบสถานะ

    ภายหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น ให้สามารถนำผลการอบรมมาดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อกรมการขนส่งทางบกที่ใกล้บ้านท่าน พร้อมให้ความช่วยเหลือและแนะนำรายละเอียดต่าง ๆ อีกด้วยนะคะ 

อบรม

      ประโยชน์ของการอบรมผ่านระบบออนไลน์

1.ประหยัดค่าใช้จ่าย

   เนื่องจากการอบรมผ่านระบบออนไลน์ช่วยลดปริมาณค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเดินทาง ค่าอาหารเเละเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ค่ะ

2.ลดปริมาณการติดเชื้อไวรัส COVID-19

   เนื่องจากการอบรมผ่านระบบออนไลน์จะช่วยลดปริมาณการพบปะผู้คน และการรวมตัวเป็นจำนวนมากค่ะ 

3.ได้รับความรู้

   การอบรมเป็นการเพิ่มความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น และมีการทดสอบความเข้าใจ ดังนั้นผู้เข้าอบรมจะต้องทำการทดสอบ เมื่อคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะสามารถผ่านการอบรมในครั้งนี้อีกด้วยนะคะ

Advertisement

Advertisement

4.เป็นหลักฐานในการดำเนินการ

  หากท่านได้ผ่านการอบรมแล้ว เมื่อถึงเวลาที่กำหนดและมีการประกาศอย่างชัดเจนให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ของหน่วยงานกรมขนส่งทางบก ให้นำหลักฐานเหล่านี้ไปยื่นตามวัน เวลาที่กำหนดและดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามที่กฎหมายกำหนดในลำดับถัดไปค่ะ 

5.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

   การอบรมผ่านระบบออนไลน์จะช่วยในเรื่องของการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนจากเวลาว่างมาเข้าร่วมอบรมจะทำให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะ

เครดิตภาพทั้งหมด : นักเขียน 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด