ไลฟ์แฮ็ก

4 เทคนิคที่ช่วยให้สอนได้ผล

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
 4 เทคนิคที่ช่วยให้สอนได้ผล

การสอน เป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ไปสู่ผู้อื่น โดยมีเป้าหมายให้เกิดการเรียนรู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนนั้น แต่วิธีการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ มีมากมาย อย่างไรเสีย การสอนให้บรรลุผลนั้น ผู้สอนจะต้องมีสไตล์ หรือทักษะในการถ่ายทอดความรู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนเอง เพื่อแสดงออกถึงบุคลิกภาพและความเป็นตัวของตัวเอง

ภาพโดย ddimitrova จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2-%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81-1641215/ภาพโดย ddimitrova จาก https://pixabay.com/th/photos/

เทคนิคสอนดี ตามหลักพุทธธรรม ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่มีวัตถุประสงค์ให้บรรลุเป้าหมาย จะต้องผสมผสานลักษณะการสอน 4 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 สอนให้เข้าใจ

การสอนที่สามารถอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรม ไม่ว่าจะเป็นความคิดทฤษฎี หรือหลักการอะไรก็แล้วแต่ ผู้สอน จะต้องมีความสามารถในการอธิบาย จำแนก แยกแยะ แสดงเหตุผล หรือยกตัวอย่างจากสิ่งที่เป็นนามธรรม ด้วยสิ่งที่เป็นรูปภาพ เหมือนกับการเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นวัตถุ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่สามารถเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้ จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจแจ่มแจ้ง เห็นภาพของสิ่งที่เรียนรู้ เหมือนกับได้ดูสิ่งนั้นกับตาจนเอง จนเกิดความเข้าใจ

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย janeb13 จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87-%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B0-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B0-1178187/ภาพโดย janeb13 จาก https://pixabay.com/th/photos/

วิธีที่ 2 สอนให้เห็นคุณค่า

การสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องจูงใจให้ผู้เรียน อยากเอาความรู้นั้นไปทดลองใช้ นำไปปฏิบัติ เพราะเกิดความซาบซึ้ง เข้าใจในคุณค่าของสิ่งที่เรียน กล้าที่จะทดลองลงมือทำ พยายามฝึกฝนในสิ่งที่ได้รับจนเกิดเป็นทักษะความสามารถ และปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง

วิธีที่ 3 สอนให้ได้ผล

การสอนที่มีคุณภาพสูงสุดนั้น จะต้องสร้างกำลังให้ผู้เรียนกล้าเปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วยการมีกำลังใจที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น ไม่เกรงกลัวต่อความเหนื่อยยาก อดทนต่อสู้ ไม่ยอมแพ้ และมีความเพียรพยายาม จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งนี้ เป็นการปลุกใจให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ภาพโดย wokandapix จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-614155/ภาพโดย wokandapix จาก https://pixabay.com/th/photos/

วิธีที่ 4 สอนให้เบิกบานใจ

Advertisement

Advertisement

การสอนที่มีความสุข สร้างความเบิกบานใจ จะต้องทำให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์ และสนุกสนานไปกับขั้นตอนการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนไม่มีความทุกข์กับการเรียนรู้ ความสุขก็จะกลายเป็นพลังทำให้เกิดความเบิกบานใจในการเรียนรู้ โดยในส่วนของผู้สอนก็มีความสุขจากการสอนที่บรรลุผลไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับคำสอนของท่าน ว.วชิรเมธีที่ว่า คนสำราญ งานสำเร็จ ซึ่งนั่นเท่ากับว่า คนเบิกบาน งานสัมฤทธิ์ผล

ภาพโดย andros1234 จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B9%86-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-302116/ภาพโดย andros1234 จาก https://pixabay.com/th/photos/

ผู้เขียนเชื่อว่า ผู้ที่มีใจรักในอาชีพการสอน เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น จะต้องมีเป้าหมาย หลักคิดและวิธีสอนให้ได้ผล เพราะผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่สามารถวัดผลความสำเร็จได้อย่างแท้จริง คือ ความรู้ ทักษะความสามารถและนิสัยของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สามารถฝึกฝน เรียนรู้ได้จากการสอนที่ดี ซึ่งจะต้องมีเทคนิคในการสอนที่ดีด้วย...

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์