คัดลอกลิงค์

กีฬา

5 นิสัย แสดงน้ำใจนักกีฬา

อาจารย์เปี๊ยก
อาจารย์เปี๊ยก
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก อาจารย์เปี๊ยก
แจ้งตรวจสอบ
5 นิสัย แสดงน้ำใจนักกีฬา

"กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ซักฟอกกิเลส ทำคนให้เป็นคน" คำขวัญ ที่แสดงถึงความสำคัญของกีฬานี้ บ่งบอกให้รู้ว่า กีฬา เป็นสิ่งที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ และทำให้ฝึกเกลานิสัยให้กลายเป็นคนมีน้ำใจ จากการเล่นกีฬา ซึ่งการเล่นกีฬา นอกจากส่งผลต่อการทำให้สุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรงโดยตรงแล้ว กีฬา จะทำให้คน มีสุขภาพใจที่ดีด้วย เนื่องจากกีฬา เป็นการเล่น เพื่อแข่งขันอย่างมีกติกา มีเป้าหมายเพื่อรู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ที่แสดงถึงความเป็นนักกีฬามืออาชีพ โดยผู้เขียนได้ประมวล 7 นิสัย ที่บ่งบอกถึงความมีน้ำใจนักกีฬา 

ภาพโดย buttomlayercz0 จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89-613201/ภาพโดย buttomlayercz0 จาก https://pixabay.com/th/photos 

นิสัยที่ 1 บ่งบอก ว่า มีน้ำใจนักกีฬา โดยพื้นฐาน คือ ยึดถือกฎกติการในการเล่น เพราะทุกกิจกรรม ทุกภารกิจ หรือการทำงานร่วมกับคนอื่น จะต้องมีขอบเขตของกฎกติกา เมื่อนักกีฬาเล่นตามกฎ ก็จะทำให้ความสบายใจ และความมั่นใจในการแข่งขันเกิดความยุติธรรมต่อกัน

Advertisement

Advertisement

นิสัยที่ 2 ถือความสามัคคี 

นิสัยที่ 2 บ่งบอกว่า การเล่นกันเป็นทีม คือ ความมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทีม แสดงถึงความเป็นมืออาชีพในบทบาทที่ได้รับ เพราะความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม รู้ว่าทุกคนมีความสำคัญต่อทีม และต้องอาศัยความพร้อมใจ  ทุ่มเท และเป็นหนึ่ง ก็จะทำให้ทีมเข้มแข็ง มีความเหนียวแน่นด้วยความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว 

ภาพโดย luckylife11 จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82-2391697/ภาพโดย luckylife11 จาก https://pixabay.com/th/photos/ 

นิสัยที่ 3 ให้เกียรติคู่แข่ง 

นิสัยที่ 3 บ่งบอก ว่า การให้เกียรติคู่แข่ง ไม่ว่าจะเก่งกว่า หรืออ่อนด้อยกว่า ก็ถือว่า เป็นการแสดงความมีน้ำใจต่อผู้อื่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของนักกีฬาในการลงสนาม โดยพฤติกรรมการให้เกียรตินั้น จะไม่แสดงออกทางกาย หรือทางคำพูด ให้เป็นไปในลักษณะดูหมิ่น รังเกียจหรือดูแคลนคู่ต่อสู้ แต่นักกีฬาจะแสดงสปิริต คือ ความทุ่มเทรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองให้เต็มที่ 

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย 7721622 จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94-3689660/ภาพโดย 7721622 จาก https://pixabay.com/th/photos/ 

นิสัยที่ 4  ไม่ฉวยโอกาส

นิสัยที่ 4 บ่งบอกว่า ไม่ฉวยโอกาสเมื่อคู่แข่งบาดเจ็บ หรือ ไม่มีความพร้อมในการแข่งขันต่อ เพราะสิ่งนี้ มีความสำคัญต่อการตัดสินผลการแข่งขันในบางโอกาส และสิ่งนี้ ก็เป็นสปิริต ที่แสดงถึงจิตวิญญาณของนักกีฬาที่ไม่เอาเปรียบคู่แข่ง   

นิสัยที่ 5 แสดงความเป็นมืออาชีพ

นิสัยที่ 5 บ่งบอกว่า นักกีฬาที่เป็นมืออา่ชีพ จะแสดงความยินดี หรือปลอบใจคู่แข่ง เมื่อสิ้นสุดการแข่งขัน แม้กระทั่งให้ความเห็นใจต่อคู่แข่ง หรือผู้เล่นที่ประสบปัญหาอาการบาดเจ็บ ตัวอย่าง การแสดงความเป็นมืออาชีพในเกมการแข่งขันฟุตบอล ที่นักฟุตบอลจะต้องจับมือทักทายและจับมือกันก่อนแข่งขันและสิ้นสุดเกม หรือไม่ทำร้ายคู่แข่งให้ได้รับบาดเจ็บ หรือว่า ยอมรับคำตัดสินที่กรรมการชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหา หรือเกิดความขัดแย้งขึ้นในเกม เป็นต้น เหล่านี้ คือพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย renno_new จาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5-%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81-%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99-1319620/ภาพโดย renno_new จาก https://pixabay.com/th/photos/ 

ผู้เขียนเชื่อว่า หากนักกีฬาคนใด มีนิสัย 5 อย่างที่แสดงความมีน้ำใจ เขาจะกลายเป็นกีฬาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เพราะความประพฤติที่ดีมีคุณค่า แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่มีสปริตของนักกีฬาเยี่ยงมืออาชีพ ซึ่งความมีน้ำใจเหล่านี้ เป็นคุณสมบัติ ที่ควรระลึกไว้ในตัวนักกีฬาทุกคน  

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด