คัดลอกลิงค์

อื่นๆ

รีวิว หนังสือครูสมพรคนสอนลิง

243
อาจารย์เปี๊ยก
อาจารย์เปี๊ยก
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก อาจารย์เปี๊ยก
แจ้งตรวจสอบ
รีวิว หนังสือครูสมพรคนสอนลิง

          หนังสือดี อีกเล่ม ที่เหมาะสำหรับคนสอนคน หรือผู้มีอาชีพสอนผู้อื่นให้มีความรู้ ทักษะความสามารถและความรู้สึกนึกคิดอย่างมีเหตุผล         ที่ผู้เขียนอยากแนะนำให้อ่าน คือ ครูสมพร: คนสอนลิง (ราคา 85 บาท ตีพิมพ์ล่าสุด 2548) เป็นหนังสือดี ที่ ดร.รุ่ง แก้วแดง ได้รวบรวมเรียบเรียงจากการพูดคุย ไปนั่งดู และสัมภาษณ์   ครูสมพร ชายผู้เลี้ยงลิง จนกลายเป็นครูสอนลิง ครูสอนคน และสอนนักวิชาการมากมาย ซึ่งครูสมพร คนสอนลิง เป็นหนังสือจิตวิทยา การเรียนการสอน ที่อ่านง่ายและสนุก เหมาะสำหรับครูอาจารย์ และนักสอน ที่จะต้องเรียนรู้หลักจิตวิทยาในการสอน ตามพัฒนาการของผู้เรียน  

เครดิตภาพ: ผู้เขียน ถ่ายภาพโดย ผู้เขียนเครดิตภาพ: ผู้เขียน ถ่ายภาพโดย ผู้เขียน

            หนังสือเรื่องครูสมพร คนสอนลิง ได้บอกเล่า ประวัติความเป็นมาของครูสมพร ซึ่งครูสมพร คนสอนลิง มีอาชีพปลูกมะพร้าว อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับแรงบันดาลใจจากท่านพุทธทาสภิกขุ พระอริยสงฆ์ ที่ได้หลักคิด หลักคำสอน เรื่องการสอนลิง จากเหตุการณ์ที่ครูสมพร มักเห็นชาวบ้าน ที่นำลิงมาใช้งานเกษตร แล้วดุด่า หรือเฆี่ยนตีลิง จึงเกิดความสงสารและคิดว่า ควรสอนอย่างไร ให้ลิงทำงานได้ โดยไม่ต้องตี ครูสมพร ได้หลักธรรมคำสอนจากท่านพุทธทาสภิกขุ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการเปิดโรงเรียน สอนลิง ในชื่อวิทยาลัยฝึกลิงเพื่อการเกษตร โดยรับสมัครลิงตั้งแต่อายุ 2 ขวบขึ้นไป โดยให้เหตุผลว่า ลูกลิงอ่อนอายุไม่ถึง 2 ขวบต้องอยู่กับพ่อแม่ เหมือนเด็กเล็กอ่อน ต้องอยู่กับพ่อแม่ เพื่อกินนมและรับการถ่ายทอดอุปนิสัยที่ดี หลังจากนั้นก็เปิดรับสมัครลิงเข้าโรงเรียน โดยแยกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล จนถึงมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้เขียนขอสรุปเทคนิคการสอนลิงของครูสมพร ไว้ดังต่อไปนี้ 

Advertisement

Advertisement

เครดิต: ภาพโดย gellinger ที่มาจาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-2284911/เครดิต: ภาพโดย gellinger จาก pixabay

          1. เริ่มต้นด้วยความรัก สร้างความคุ้นเคยให้กับลิง เพราะลิงมีสัญชาตญาณสัตว์ป่า จะต้องปรับพฤติกรรมด้วยการให้อาหาร เรียกชื่อลิงว่าลูก แล้วทำกิจกรรมร่วมกับเขา เช่นเล่นมะพร้าวด้วยกัน แล้วค่อย ๆ สร้างความใกล้ชิด จนสามารถจับมือถือแขนได้ เพราะลิงไว้ใจ 

          2. ให้อาหารเขาด้วยความรัก เพราะคิดว่าเขาเป็นลูก

          3. ให้เรียนรู้จากสิ่งที่ง่าย ไปสู่สิ่งที่ยาก เช่นออกแบบบทเรียนในการเก็บมะพร้าวในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน จากบทเรียนที่ง่ายโดยมะพร้าวอยู่บนต้นไม่สูง แล้วขยับไปสู่สถานการณ์ที่ยาก โดยมะพร้าวตกน้ำ หรือมะพร้าวอยู่ในลักษณะต้องห้อยหัวเพื่อปลิดขั้วมะพร้าว

          4. สอนแบบตัวต่อตัว คือ สอนลิงแบบตัวต่อตัว จับมือให้ทำ เช่นหมุนลูกมะพร้าวให้ดู แล้วให้ลิงหมุนลูกมะพร้าวให้ดู 

Advertisement

Advertisement

เครดิต: ภาพโดย Free-Fotos ที่มาจาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81-768641/เครดิต: ภาพโดย Free-Fotos จาก pixabay

          5. เรียนด้วยความสุข คือ สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีความสุข เช่น มีของเล่น เป็นลูกมะพร้าวสีน้ำตาล เพื่อสร้างเงื่อนไขในการ รับรู้เรื่องสีของมะพร้าวที่ไม่ผิดพลาด เมื่อลิงจะต้องไปเก็บลูกมะพร้าว และให้กำลังใจชื่นชมเมื่อลิงเก็บมะพร้าวได้ครบถ้วน ถูกต้อง

          6. ประเมินคุณภาพการเรียนรู้ จากผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยวัดผลความสำเร็จจากการเรียนรู้ เช่น การเก็บมะพร้าวได้ถูกต้อง เป็นสีน้ำตาล 100 % 

          7. สอนเรื่องพื้นฐาน เช่นทักษะการเก็บลูกมะพร้าว การว่ายน้ำ การช่วยถือของ เป็นต้น 

          8. สอนด้วยความรัก เพราะถือว่า ครูเป็นผู้ให้ เป็นกัลยาณมิตรที่ดี 

          9.  สอนโดยการประยุกต์สถานการณ์ปัจจุบัน เช่นให้ลิงรู้จักแก้ปัญหา เมื่อเชือกพันคอ หรือเชือกพันรอบต้นมะพร้าว เป็นต้น 

เครดิต: ภาพโดย congerdesign ที่มาจาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%86%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94-%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1-2651369/เครดิต: ภาพโดย congerdesign จาก pixabay

          ผู้เขียนเชื่อว่า การได้อ่านหนังสือดีดี อย่างหนังสือเรื่องครูสมพร คนสอนลิงเล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านเกิดแรงบันดาลใจ และสามารถนำสิ่งที่ได้รับไปใช้ในการประยุกต์สู่อาชีพการเรียนการสอน เพราะการเป็นผู้สอนที่ดีได้ นอกจากความรู้ที่มีจะต้องแม่นยำ ถูกต้องครบถ้วน ทำสิ่งที่ยากให้เข้าใจง่ายแล้ว จะต้องมีจิตวิทยาในการสอน คือ รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อหยิบหนังสือเล่มนี้ ขึ้นมาอ่านทีไร หัวใจของผู้เขียนก็มีพลังและอยากให้สิ่งเหล่านี้ ได้ถูกแบ่งปันไปสู่ผู้อื่นด้วย 

เครดิต: ภาพโดย geralt ที่มาจาก https://pixabay.com/th/photos/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-4295418/เครดิต: ภาพโดย geralt จาก pixabay

          

           

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด