คัดลอกลิงค์

ความรู้

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานที่ฝึกงานที่เหมาะกับนักศึกษาสายสังคม

784
CALLMESAY
CALLMESAY
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก CALLMESAY
แจ้งตรวจสอบ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานที่ฝึกงานที่เหมาะกับนักศึกษาสายสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(Social Development and Human Security Office)

สำนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

         สวัสดีค่ะทุก ๆ คน บทความนี้ CALLMESAY จะมาแชร์ประสบการณ์การฝึกงานของ CALLMESAY เอง นั่นก็คือ การได้ฝึกงานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสาเหตุที่ CALLMESAY เลือกฝึกงานกับที่นี่ เนื่องจากสายที่เรียนมาเกี่ยวข้องกับสายพัฒนาสังคมโดยตรง ดังนั้น สำนักงานนี้ถือว่าตอบโจทย์ที่สุดสำหรับเรา และสาเหตุที่เลือกจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ไม่มีอะไรเลยค่ะ เพราะใกล้บ้าน ฮ่า ๆ

ภาพโดย CALLMESAY         วันแรกของการฝึกงาน พี่เลี้ยงให้ CALLMESAY ฝึกอยู่ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตอนแรกสงสัยมากว่าทำไมเราถึงต้องฝึกที่ฝ่ายนี้ เพราะไม่ได้ตรงกับสายที่เราเรียนมาเลย แต่พี่เลี้ยงให้เหตุผลว่า อยากให้เราได้เรียนรู้งานจากทุก ๆ ฝ่ายภายในสำนักงาน ซึ่งก็ถูกอย่างที่พี่เลี้ยงว่า การฝึกงานในองค์กรของภาครัฐ งานเอกสาร และหนังสือสำคัญต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก่อนจะเริ่มปฏิบัติงานในส่วนอื่น ๆ เพราะงานทุกอย่างที่เราทำจะต้องผ่านการขออนุมัติ และต้องทำเป็นหนังสือทางราชการเท่านั้น

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย CALLMESAY          หลังจากผ่านงานเอกสารมาแล้ว พี่เลี้ยงก็ส่งไปฝึกฝ่ายนโยบายและวิชาการ เนื่องจากสายที่ CALLMESAY เรียนมา ค่อนข้างตรงกับฝ่ายนี้พอสมควร งานที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายนี้ก็คือ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและประเภทของโครงการเพื่อสังคมที่ทำร่วมกับกลุ่มองค์กรย่อยภายในจังหวัด และยังได้เข้าร่วมสัมมนา และทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับกลุ่มองค์กรเหล่านั้นอีกด้วย ซึ่ง CALLMESAY รู้สึกสนุกกับโครงการเหล่านี้มาก เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่เปิดโอกาสให้กลุ่มองค์กรเล็ก ๆ หลาย ๆ องค์กร ได้เข้ามามีส่วนร่วม แลกเปลี่ยน เสวนา พูดคุย และวิเคราะห์กันว่าปัญหาอะไรบ้างที่ควรจะได้รับการแก้ไขภายในจังหวัด

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย CALLMESAY         หลังจากได้เรียนรู้งานกับฝ่ายนโยบายและวิชาการ CALLMESAY ก็ถูกส่งไปเรียนรู้งานกับฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ฝ่ายนี้ค่อนข้างตรงกับสายที่เรียนมาเช่นกัน งานที่ได้รับมอบหมายส่วนใหญ่ จะเป็นงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในระบบ ดูเหมือนจะเป็นงานทั่ว ๆ ไป ใช่ค่ะ มันเป็นงานทั่ว ๆ ไป แต่งานนี้ทำให้ CALLMESAY ได้เห็นถึงปัญหาภายสังคมที่ยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจาก CALLMESAY ได้บันทึกและตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ได้รับปัญหาทางสังคม ซึ่งยังมีคนจำนวนมากที่ยังต้องการความช่วยเหลือมากกว่าคนทั่วไป และยังทำให้เห็นโครงสร้างทางสังคม ที่ยังคงมีระดับความเหลื่อมล้ำที่สูงมาก งานหลาย ๆ อย่างภายในสำนักงานก็มีความล่าช้า เนื่องจากจำนวนบุคลากรกับจำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมนั้นสวนทางกัน

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย CALLMESAY         หลังจากผ่านการฝึกปฏิบัติงานที่นี่ ทำให้ CALLMESAY รู้ว่า เราเรียนสายสังคมไปเพื่ออะไร เรียนจบออกมา เราควรจะเป็นกำลังสำคัญให้กับสังคมเพื่อช่วยเหลือคนที่ยังพบเจอกับปัญหาเหล่านี้ และเพื่อสุดท้ายแล้ว เราจะได้ผลผลิตทางสังคมที่ยั่งยืน และน่าอยู่มากยิ่งขึ้น  

ภาพทั้งหมดโดย : CALLMESAY (ผู้เขียน)

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด