คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

อุทยานธรรมเขานาในหลวง: ไหว้พระธาตุลอยฟ้าที่สร้างจากศรัทธาของชุมชน

พลอยพรรณราย
พลอยพรรณราย
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก พลอยพรรณราย
แจ้งตรวจสอบ
อุทยานธรรมเขานาในหลวง: ไหว้พระธาตุลอยฟ้าที่สร้างจากศรัทธาของชุมชน

หากคุณเป็นคนนึงที่รู้สึกว่าสถานการณ์ในปัจจุบันมีส่วนทำให้จิตใจวุ่นวาย จนบางครั้งรู้สึกอยากจะหนีไปที่ไหนสักแห่งที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพจิตใจให้มีความสงบสุขมากขึ้น วันนี้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาชื่อว่า “อุทยานธรรมเขานาในหลวง” มาฝากกันค่ะ

อุทยานธรรมเขานาในหลวงเป็นอุทยานธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ก่อสร้างขึ้นจากแรงงาน แรงศรัทธา และเงินบริจาคของพระภิกษุและประชาชน (โดยเฉพาะคนในพื้นที่) ให้เป็นสถานที่ซึ่งมีบรรยากาศสงบ ร่มรื่น และมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและสวยงามท่ามกลางภูเขาน้อยใหญ่ในอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ซุ้มประตูทางเข้าวัดสิ่งแรกที่เห็นเมื่อไปถึงปากทางเข้าอุทยานธรรมฯ คือซุ้มเจดีย์แบบโบราณ 9 ยอด ชื่อว่า ซุ้มพุทธาวดี เป็นจุดชมความสวยงามแห่งแรก ซึ่งจะมีแสงแรกยามเช้าลอดซุ้มประตู และมีแสงสุดท้ายยามเย็นส่องตกกระทบยอดซุ้มประตู

Advertisement

Advertisement

เมื่อเดินเข้าไปภายในอุทยานธรรมฯ ก็จะพบกับเจดีย์ลอยฟ้าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 5 องค์ โดยแต่ละองค์สร้างอยู่บนยอดเขาหินปูน ซึ่งนับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความงดงาม เป็นจุดหมายตา และมีประวัติความเป็นมาทุกองค์ โดยเจดีย์ทั้ง 5 องค์นั้นคือ 1) เจดีย์ร้อยยอดพระธาตุพันองค์ มีเจดีย์องค์เล็ก ๆ จำนวน 99 องค์ล้อมรอบองค์ใหญ่อีก 1 องค์ รวมเป็น 100 องค์ 2) เจดีย์พุทธศิลาวดี ก่อสร้างด้วยศิลาแลงจากเมืองกำแพงเพชร 3) เจดีย์พุทธราชาวดี ก่อสร้างเพื่อน้อมถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยทางวัดได้สร้างเจดีย์ 9 ยอดให้แล้วเสร็จก่อนวันถวายพระเพลิงที่ผ่านมา 4) เจดีย์พุทธนครกางหาว และ 5) เจดีย์พุทธสหัสวดี โดยเจดีย์องค์ที่ 4 และ 5 มีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกัน

พระธาตุนอกจากชมเจดีย์ลอยฟ้าแล้วยังสามารถชมความสวยงามของทะเลหมอกยามเช้า ไหว้พระ รวมทั้งศึกษาคติธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาที่ติดเป็นแผ่นป้ายตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในอุทยานธรรมฯ ได้อีกด้วย

Advertisement

Advertisement

เขานาในอุทยานธรรมเขานาในหลวงตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านเขานาใน ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับการเดินทางสามารถปักหมุดที่ปากทางเข้าเขื่อนรัชประภา แล้วเดินทางต่อไปจึงถึง 3 แยกไฟแดงที่กิโลเมตรที่ 61 เลี้ยวซ้ายและเดินทางต่อไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตร

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวสำนักงานสุราษฎร์ธานี 077 288 818 - 9

ภาพหน้าปก, ภาพประกอบ 1, ภาพประกอบ 2 และ ภาพประกอบ 3 โดยพลอยพรรณราย

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด