คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ตรัง บีโอไอ ควง สภาพัฒน์-เอสเอ็มอี-หอการค้าไทยเยี่ยมวิสาหกิจฯผ้าทอนาหมื่นศรี

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
ตรัง บีโอไอ ควง สภาพัฒน์-เอสเอ็มอี-หอการค้าไทยเยี่ยมวิสาหกิจฯผ้าทอนาหมื่นศรี

บีโอไอ ควง สภาพัฒน์-เอสเอ็มอี-หอการค้าไทย ลงตรัง เยี่ยมวิสาหกิจฯผ้าทอนาหมื่นศรี แลกเปลี่ยนแนวทางเชิดชูภูมิปัญญาอัตลักษณ์-การผลิต-การตลาด รับลูกแผนขับเคลื่อนระยะ 3 ปีฉบับชาวบ้าน
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ที่วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) นำคณะจากบีโอไอ , สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) หรือสภาพัฒน์ , กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง , สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , กรรมการยุทธศาสตร์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจฯ โดยมีนางสาวอารอบ เรืองสังข์ ประธานวิสาหกิจฯพร้อมสมาชิกให้การต้อนรับด้วยความเป็นกันเอง

Advertisement

Advertisement

ตรัง บีโอไอ ควง สภาพัฒน์-เอสเอ็มอี-หอการค้าไทยเยี่ยมวิสาหกิจฯผ้าทอนาหมื่นศรี

ตรัง บีโอไอ ควง สภาพัฒน์-เอสเอ็มอี-หอการค้าไทยเยี่ยมวิสาหกิจฯผ้าทอนาหมื่นศรี

ทั้งนี้คณะนำโดยบีโอไอได้ขึ้นรถรางนำเที่ยวของอบต.นาหมื่นศรี เพื่อศึกษาดูงานยังศูนย์หม่อนไหมตรังบนที่ดินที่ทางกลุ่มวิสาหกิจฯจัดซื้อเพื่อเตรียมพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครบวงจรสำหรับชุมชน ทั้งนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจฯ ยังได้นำชมพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี ก่อนทั้งหมดจะนั่งร่วมวงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหลากหลายแนวทาง ทั้งด้านการเชิดชูภูมิปัญญาอัตลักษณ์ ด้านกระบวนการผลิต การตลาด ไปจนถึงแนวทางการสร้างรายได้แก่ชุมชนในหลากหลายสาขา
โดยทางกลุ่มวิสาหกิจฯได้นำเสนอ “แผนขับเคลื่อนวิถีหัตถกรรมเฉลิมพระเกียรติ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(พ.ศ.2563-2565)” ซึ่งจัดทำโดยกลุ่มวิสาหกิจฯเอง โดยคณะบีโอไอได้ให้ความสนใจพร้อมให้ข้อเสนอแนะและรับแผนไปพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด